Są pieniądze na studium linii kolejowej Zegrze – Przasnysz

Postępowanie przetargowe na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz zostało rozstrzygnięte.

Przetarg wygrało konsorcjum firmy Metroprojekt oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta opiewała na kwotę 1,13 mln zł i była najtańszą ze złożonych ofert. Najdroższa złożona przez firmę BBF opiewała aż na 2,74 mln zł. Jak informuje branżowy portal internetowy rynek-kolejowy.pl oferty były odpowiednio o 11 do 27 razy wyższe od kosztorysu, który opiewał na 100 tys. zł brutto.

Wysokie ceny postawione przez oferentów nie pogrzebały jednak ambitnego projektu. Umowa na wykonanie studium została podpisana. - Umowa z wykonawcą została podpisana 30 marca. Zamówienie realizuje samorząd miasta i gminy Serock, jako lider grupy samorządów reprezentujących region Północnego Mazowsza przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego – mówi nam Jakub Szymański, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 Środki na sfinansowanie sporządzenia studium będą pochodziły ze środków samorządów zaangażowanych w proces realizacji nowego połączenia kolejowego. - Analizujemy również możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych  mogących przyczynić się do zmniejszenia obciążenia finansowego samorządów realizacją zadania. Największy udział w kosztach przypadał będzie Samorządowi Województwa Mazowieckiego (60 proc.), samorządom miejskim i powiatowym. Stosunkowo mniejsze obciążenia przewidziano dla samorządów wiejskich, które nie dysponują wystarczającym budżetem do poniesienia znacznych wydatków na ten projekt – dodaje nasz rozmówca. Ostateczne kwestie dotyczące kwot, jakie w formie dotacji samorządy przekażą Miastu i Gminie Serock realizującemu zadanie, zadecydują umowy, które obecnie są dopiero konstruowane. Co warto odnotować, jeśli projekt pozytywnie przejdzie II etap rekrutacji w programie „Kolej+” i zostanie doń zakwalifikowany, samorządy mogą liczyć na zwrot 85% kosztów poniesionych na przygotowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego – dodaje nasz rozmówca.

– Ten niezwykle istotny krok rozpoczyna proces opracowania pierwszego dokumentu strategicznego dedykowanego tej inwestycji. W następstwie opracowanego dokumentu, który powinien powstać do 29 października bieżącego roku, poznane zostaną m.in. potencjalne warianty trasy przyszłej linii kolejowej. Opracowanie dokumentu będzie stanowiło podstawę do prowadzenia dalszego procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji – miejmy nadzieję, na nieodległą perspektywę budowy linii kolejowej – informuje Urząd Miasta w Serocku.

Jak czytamy na rynek-kolejowy.pl niektóre samorządy zgłaszające się do programu Kolej Plus zapowiedziało już wycofanie się z programu. To ze względu na problemy ze znalezieniem pieniędzy.

Przypomnijmy, że plan budowy nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz na ok. 70-kilometrowym odcinku jest jednym z większych projektów zgłoszonych do programu Kolej+. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Program stworzono w celu walki z wykluczeniem transportowym. W sierpniu do PKP PLK wpłynęło aż 96 wniosków, natomiast do drugiego etapu zakwalifikowało się 79 z nich. Trasa Zegrze – Przasnysz mogłaby zostać włączona w układ warszawskiej aglomeracji bez szkody dla jakości połączeń dalekobieżnych. Taka linia mogłaby odciążyć równoległą linie kolejową nr 9, co zostało wpisane w Masterplanie dla Warszawskiego Węzła Kolejowego, który został zaprezentowany w 2019 roku.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież