Joanna Sobiecka – nowa dyrektor PCPR

Od 1 marca br. funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku pełni Joanna Sobiecka. Zastąpiła na tym stanowisku Martę Morozę, która pozostała pracownikiem PCPR. To kolejna zmiana w tej instytucji.

Joanna Sobiecka, pedagog, ma wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pomocą społeczną, zdobyte w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku (starszy pracownik socjalny) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie. Mieszkając kilka lat w Wielkiej Brytanii, pracowała z osobami z niepełnosprawnością. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, ukończyła studia podyplomowe w PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie na kierunku gerontologia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zbiorowe stosunki pracy i zasoby ludzkie, a także specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zmiana na stanowisku dyrektora PCPR zaskoczyła wiele osób, tym bardziej, że jest to kolejna zmiana w ciągu niespełna dwóch lat. Poprzednia dyrektor Marta Moroza, psycholog, pełniła tę funkcję od 1 grudnia 2019 r. Wcześniej jako pracownik PCPR realizowała zadania starszego koordynatora pieczy zastępczej. Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii społecznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli oraz ma specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kandydat na dyrektora PCPR musi posiadać, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Art. 122.1). Te wymagania spełnia Joanna Sobiecka, spełnia je również Marta Moroza. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, w którym pracowała, jest, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (Art. 6.5), jednostką organizacyjną pomocy społecznej; zostało wymienione tuż po regionalnym ośrodku polityki społecznej, a przed ośrodkiem pomocy społecznej czy domem pomocy społecznej.

Dlaczego więc nastąpiła zmiana? Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Marta Moroza zrezygnowała z pełnionej funkcji w związku z kontrolą w PCPR i wskazaniem wojewody dotyczącym stażu pracy dyrektora.

- Pojęcie stażu pracy w pomocy społecznej, według wojewody, „powinno być zinterpretowane w sposób ścisły jako świadczenie pracy związanej z bezpośrednim wykonywaniem zadań wymienionych w Ustawie o pomocy społecznej”. Jako Zarząd Powiatu staliśmy na stanowisku, że obowiązek posiadania 3-letniego stażu nie musi wynikać tylko i wyłącznie z realizacji zadań określonych Ustawą o pomocy społecznej. Praca w pomocy społecznej to wykonywanie także czynności wynikających z innych ustaw, np. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zawartych w zadaniach ustawowych PCPR. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przesłaliśmy nasze stanowisko-wyjaśnienia do wojewody, jednak bez pozytywnego rezultatu. Marta Moroza złożyła rezygnację – wyjaśniła wicestarosta Beata Jóźwiak.

Nowa dyrektor Joanna Sobiecka rozpoczęła pracę 1 marca. W gronie pracowników ma swoją poprzedniczkę Martę Morozę, która będzie wykonywać zadania starszego koordynatora pieczy zastępczej.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież