Rodzicielska miłość to cenny dar

Można nim obdarzyć dzieci, które do tej pory nie zaznały ciepła, bliskości i bezpieczeństwa. W całym kraju poszukiwane są osoby, które chciałby zostać rodziną zastępczą. Podobnie jest w powiecie żuromińskim.

Pełnienie pieczy zastępczej może przybrać różne formy: rodziny zastępczej (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa) i rodzinnego domu dziecka. Ustawia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerw-ca 2011r. (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) reguluje wszystkie kwestie związane z formalnym pełnieniem pieczy zastępczej, zarówno obowiązki rodziny, jak i podmiotów pomocniczych, takich jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Aby stworzyć rodzinę zastępczą nie trzeba być koniecznie w związku małżeńskim, jednak trzeba się liczyć z większą odpowiedzialnością, która w przypadku małżeństw rozkłada się na dwie osoby.

Warunki, jakie musi spełnić rodzina, która ubiega się o możliwość pełnienia pieczy zastępczej, czy to rodziny zastępczej zawodowej, czy niezawodowej, dotyczą stricte warunków bytowych, jakie trzeba zapewnić dziecku, ze szczególnym uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa. Oprócz tego kandydaci do stworzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka muszą przejść szkolenie, które odpowiednio przygotuje je do wychowywania dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziny biologicznej.

- Rodzic zastępczy musi zapewnić dziecku opiekę i wychowanie. Zawsze można napotkać trudności. Nie różnią się one znacząco od tych trudności jakie hipotetycznie może napotkać każda rodzina. Rodzice zastępczy spotykają się nie tylko z samymi trudnościami. Ci, którzy podjęli się tej misji, zaznaczają, że w ich życiu są dni pełne uśmiechu, wzruszeń, dumy i szczęścia – wyjaśnia nam dyrektor PCPR w Żurominie, pani Danuta Przybył.

 Niełatwe zadanie
- Pełnienie roli rodzica zastępczego/rodziców zastępczych nie należy do łatwych zadań. Wymaga dużego poświęcenia i zaangażowania. Kandydat na rodzica zastępczego powinien odpowiedzieć sobie na pytania czy jest gotowy do podzielenia się „sobą” z innymi – często osieroconymi, krzywdzonymi, pozbawionymi domu i opieki lub porzuconymi dziećmi. Cechy takie jak empatia, otwartość, cierpliwość, szacunek, troska, altruizm powinny charakteryzować kandydatów na rodziców zastępczych. Umożliwienie dzieciom dorastania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie jest nieporównywalne z żadnym innym działaniem. Daje z pewnością poczucie satysfakcji i spełnienia – podkreśla pani dyrektor.

Niejednokrotnie można spotkać się z opinią, że rodziny zastępcze utrzymują kontakt ze swoimi byłymi podopiecznymi, a wiele radości przynosi fakt, że ich działania przynoszą efekty. Dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych często osiągają sukcesy zawodowe, zakładają własne rodziny, a także zdobywają wykształcenie wyższe.

Cały artykuł dostępny jest w aktualnym wydaniu "TC". 

Mieszkańcy powiatu żuromińskiego, którzy chcieliby się zdecydować na wybraną formę pieczy zastępczej mogą zapytać o wszystko pracowników PCPR w Żurominie, link do kontaktu: [KLIK]

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież