Zmodernizują stację uzdatniania wody

Rada Gminy w Lutocinie (pow. żuromiński) zgodziła się na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 mln zł. Kwota ta będzie przeznaczona na przebudowę stacji uzdatniania wody w tej miejscowości.

W grudniu ub. r. Urząd Gminy w Lutocinie ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę stacji uzdatniania wody. Deklarowana kwota, jaką samorząd chciał przeznaczyć na inwestycję wynosiła niemal 2,5 mln zł. Wpłynęło 6 ofert, pośród których najwyższa opiewała na ponad 2,6 mln zł, zaś najniższa wyniosła 2.064.536,41 zł, a złożyła ją firma P. P. U. PRO-MET z Koźmina Wielkopolskiego. Jako że oferta była najmniej kosztowna i spełniała wymogi formalne, właśnie to przedsiębiorstwo wykona inwestycję w Lutocinie.

Podczas sesji RG w Lutocinie radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na rzeczoną inwestycję.

- Postanowiliśmy zaciągnąć kredyt, aby nie wykonywać inwestycji wyłącznie ze środków, jakie udało nam się zgromadzić na tegoroczne zadania. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Lutocinie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety, w pierwszym naborze nie otrzymaliśmy środków, liczymy na to, że uda się zdobyć dofinansowanie w ramach drugiego naboru – wyjaśnia wójt gminy Jacek Kołodziejski.

Jak podkreśla włodarz, rozbudowa obiektu jest aktualnie priorytetem dla mieszkańców Lutocina. Jeśli gmina otrzyma środki z RFIL, pokryje część kosztów. Jeśli nie, modernizacja stacji uzdatniania wody będzie kosztować samorząd ponad 2 mln zł.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież