Festyn i zawody pożarnicze w Zaborowie

W ostatnią niedziele w Zaborowie, w gminie Naruszewo oficjalnie otwarto świetlicę i strażnicę OSP. stało się to okazją do zorganizowania festynu, któremu przyświecał charytatywny cel. Pieniądze zbierano na leczenie Edyty Wierzchowskiej. Odbyły się także zawody pożarnicze.

fot. Roman Nadaj

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl