Mieszkańcy „nie mogą protestować” przeciw grzebowiskom?

Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł mówił w Ciechanowie o ogromnym problemie, z jakim zmagają się służby w powiecie żuromińskim i mławskim. Okazuje się, że starostowie mają namawiać burmistrzów i wójtów do tworzenia grzebowisk.

Nagrody dla utalentowanych i ambitnych

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków do V edycji Nagrody Twórczej. To wyróżnienie przyznawane młodym, utalentowanym artystom z Mazowsza. Przewidziane są trzy nagrody po 9 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja.

Tydzień Bibliotek

Jak co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach od 8 do 15 maja organizuje „Tydzień Bibliotek”. Inicjatywa ta ma popularyzować czytanie i wypożyczanie książek. Bibliotekami z naszego lokalnego podwórka, które przyłączyły się do tej akcji są: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku, a z Ciechanowa Miejska Biblioteka Publiczna oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego.

Strażacy z nowymi wozami. Kto je otrzyma?

Strażacy w całym kraju wzbogacą się o nowe pojazdy. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu pochodzącym z kilku źródeł. Sprawdźcie które jednostki z naszego terenu otrzymają nowe wozy.

Wywieśmy Flagę Mazowsza

Podczas marcowego posiedzenia sejmiku radni województwa podjęli decyzję, dzięki której dostęp do flagi Mazowsza będzie bardziej otwarty. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl