33 projekty z regionu ciechanowskiego ze wsparciem samorządu województwa

Przebudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie, roboty budowlane w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, rewitalizacja zbytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie czy inwestycje w szpitalu powiatowym w Żurominie to tylko wybrane z 33 inwestycji, które dzięki środkom z budżetu województwa będą lub są już realizowane w regionie ciechanowskim.

Zadania ważne dofinansowane z budżetu Mazowsza
Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza to autorski program samorządu województwa mazowieckiego. Podczas październikowej sesji sejmiku radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu kolejnego wsparcia dla lokalnych samorządów zaznacza marszałek Adam Struzik. – Okazało się, że potrzeb jest znacznie więcej niż przewidywaliśmy, stąd decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków w ramach naszego instrumentu wsparcia. Powstał właśnie po to, aby pomagać gminom i powiatom z Mazowsza w realizacji inwestycji. Samorządy mogą ubiegać się o środki na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne m.in. remonty dróg, budynków użyteczności publicznej czy tworzenie miejsc rekreacji. Doskonale wiemy, że są to inwestycje wielomilionowe i bez naszego wsparcia gminy i powiaty nie mogłyby sobie na nie pozwolić – dodaje.

249 projektów na całym Mazowszu
Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk potrzeby samorządów lokalnych są tak duże, że wnioski o dofinansowanie wpływają cały czas. – Właśnie dlatego, gdy tylko sytuacja finansowa województwa na to pozwala, uruchamiamy kolejne wsparcie dla samorządów. W sumie, w tym roku, dofinansowanie otrzymało już 249 projektów. Łączna kwota wsparcia to ponad 460 mln zł – wylicza wicemarszałek.

Ponad 45,8 mln zł dla regionu ciechanowskiego
Radny Konrad Wojnarowski, przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, informuje, że sejmik województwa po raz czwarty w tym roku przyznał środki na realizację zadań ważnych w gminach i powiatach Mazowsza. – Do naszego subregionu trafi w sumie ponad 45,8 mln zł na 33 projekty. Zdecydowana większość z nich dotyczy przebudowy lub modernizacji dróg powiatowych, gminnych czy ulic w miastach, np. ul. Studzieniec w Mławie, ul. Rynek w Gołyminie-Ośrodku czy ul. Polnej w Raciążu – wymienienia radny. – Wśród dofinansowanych projektów znalazły się również inne ważne dla mieszkańców zadania, jak np. budowa przedszkola w Ciechanowie, hali sportowej w Stróżewie, boiska sportowego przy szkole w Gąsocinie czy modernizacja świetlic wiejskich w gminie Pułtusk – dodaje.

Zabytkowe Seminarium Duchowne w Pułtusku w nowej odsłonie
Są projekty, które po dofinansowanie z budżetu Mazowsza sięgnęły kilkukrotnie. Samorząd województwa wspiera kolejne etapy ich realizacji. Jednym z nich są roboty budowalne przy zabytkowym budynku Seminarium Duchownego w Pułtusku, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół im. Bolesława Prusa. Jak podkreśla Jan Zalewski, starosta Pułtuski jest to przykład XIX-wiecznego założenia sakralnego, który wraz ze znajdującym się w sąsiedztwie Zespołem Kolegiaty Pułtuskiej z dzwonnicą i murem wchodzi w skład zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Pułtusk. – Zły stan techniczny budynku wymagał podjęcia natychmiastowych działań, czyli remontu dachu i elewacji, a także przeprowadzenia robót budowlanych wewnątrz budynku. To ważna inwestycja, ponieważ ten budynek ma wyjątkową wartość historyczną i społeczną. Utrzymanie go we właściwym stanie technicznym i estetycznym jest ważne dla podtrzymywania walorów turystycznych miasta i regionu. Szkoła, która w nim funkcjonuje, ma długoletnią tradycję – istnieje od 1993 r., zaś jej korzenie sięgają czasów powojennych – zaznacza starosta. Projekt otrzymał w sumie ponad 3,7 mln zł dofinansowania z budżetu województwa.

wsparcie2
Zabytkowy budynek dawnego Seminarium Duchownego w Pułtusku przechodzi gruntowną modernizację. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 3,7 mln zł (fot. arch. UM w Pułtusku)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl