Co nas czeka w przyszłym roku?

Inflacja, wojna w Ukrainie, pandemia – za nami kolejny ciężki rok. Jak z tymi problemami radzą sobie gminy i powiaty? Tylko w tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył pół miliarda złotych na pomoc lokalnym samorządom w ich inwestycjach. W subregionie ciechanowskim wsparcie otrzymało aż 496 przedsięwzięć. Jak będzie wyglądał przyszły rok? O planach na 2023 r. rozmawiamy z wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem.

Zbliża się koniec roku. To dobry czas na podsumowanie. Panie marszałku, jak ocenia Pan mijający rok?
Żyjemy w trudnych czasach. Rosnące ceny żywności, towarów, usług czy mediów odbijają się negatywnie nie tylko na naszych portfelach, ale także budżetach lokalnych samorządów, którym staramy się pomagać. Mamy świadomość, że bez dodatkowych środków gminy czy powiaty miałyby duży problem z realizacją wielu inwestycji, a część z nich trzeba byłoby odłożyć na później. Wydatki rosną, a wpływy maleją. W samorządy uderzają rekordowe rachunki za energię, większe nawet o 500 proc. Taka sama sytuacja dotyczy również naszych szpitali i jednostek kultury. Wszyscy staramy się oszczędzać, ale to wciąż za mało. Pozostaje jednak pytanie, jak długo będziemy mieli do czynienia z tego typu mechanizmami. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku inflacja wyhamuje i pozwoli nam odetchnąć.

Proszę powiedzieć, co udało się zrobić dla subregionu ciechanowskiego?
Aż 496 inwestycji w regionie ciechanowskim udało się w tym roku zrealizować z pomocą sejmiku województwa mazowieckiego. Wsparcie dla 192 sołectw i 77 kół gospodyń wiejskich, budowa i modernizacja aż 27 obiektów sportowych, remonty mazowieckich strażnic, zakup samochodów i sprzętu strażackiego czy wreszcie program ochrony powietrza – to przykłady naszych inicjatyw, które wdrożyliśmy w życie. Pomogliśmy także w powstaniu przedszkola samorządowego w Ciechanowie czy rozbudowie szkoły w Chociszewie. Nie zapomnieliśmy o pomocy dla naszych jednostek kulturalnych, które i tak mocno już ucierpiały przez pandemię. Prawie milion złotych przekazaliśmy na park sensoryczny w Gołotczyźnie. I oczywiście te najważniejsze inwestycje w zdrowie naszych mieszkańców. W szpitalu w Ciechanowie dzięki naszej pomocy oddziały zakaźny i psychiatryczny zyskają nowe przestrzenie. Szpital otrzymał także aparaturę medyczną o wartości blisko 2 mln zł.

A co ze środkami unijnymi?

Udało się. 2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. To oznacza dla regionu ponad 2 mld euro z UE, które zasilą realizację wielu ważnych projektów i inwestycji. O te środki będą mogli starać się przedsiębiorcy, szpitale, samorządy czy szkoły. Pierwsze nabory już w pierwszym kwartale 2023 roku. Liczymy na nieszablonowe pomysły naszych beneficjentów, które przyczynią się do rozwoju naszego regionu. Ale fundusze europejskie to także szansa na wyrównanie różnic. Nasze województwo jest nie tylko największe, ale także charakteryzuje się dużymi dysproporcjami, które staramy się niwelować zarówno ze środków unijnych, jak i tych z budżetu samorządu województwa. Naszym celem jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego, wspieranie zintegrowanego, zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa, ukierunkowanego na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak więc będzie wyglądał przyszły rok? Jakie są plany samorządu województwa?
Przyszły rok to rekordowy budżet samorządu województwa mazowieckiego. Blisko 2 mld zł na inwestycje, ponad 670 mln zł na wsparcie samorządów gminnych i powiatowych – tak przedstawia się projekt budżetu województwa mazowieckiego na 2023 r. Największe środki pochłonie transport, w tym budowa i modernizacja dróg wojewódzkich – ponad 790 mln zł. Drugie miejsce pod względem inwestycji zajmuje zdrowie. Na modernizacje i rozbudowę marszałkowskich szpitali przeznaczymy ponad 457 mln zł. Oświata pochłonie kolejnych 155 mln zł, a kultura 93 mln zł.

W przyszłym roku będziemy też realizować wszystkie dotychczasowe programy wsparcia, ale pojawią się także nowe m.in.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” (wsparcie na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, gminnych ośrodków kultury), „Mazowsze dla zwierząt” (wsparcie na kastrację, ale też karmy, prowadzenie schronisk) oraz „Mazowsze dla czystego ciepła” (wsparcie dla gmin, które będą prowadzić programy dla mieszkańców zachęcające do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, ale też na pomoc w zakupie, np. opału). Będą także środki na autobusy dowożące dzieci do szkół. W planach mamy 5 miliardowy budżet, ale zdajemy sobie sprawę, że jego realizacja będzie dla nas dużym wyzwaniem.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl