Jak pomaga samorząd województwa?

410 inwestycji w regionie ciechanowskim dzięki wsparciu samorządu Mazowsza

Lokalne samorządy mają wiele dobrych pomysłów, ale nie zawsze dość środków na ich zrealizowanie. I tu z pomocą przychodzi samorząd województwa. Dofinansowania z budżetu województwa dotyczą m.in. budowy boisk i hal sportowych, renowacji zabytków, ochrony powietrza, różnego typu projektów sołectw czy budowy dróg lokalnych. Tylko w tym roku wsparcie sejmiku dla regionu ciechanowskiego wyniosło blisko 38 mln zł.

Programy wsparcia są już stałą pozycją w budżecie województwa mazowieckiego. Co roku zainteresowanie naborami rośnie, bo potrzeby wciąż są duże. I w tym roku na konkursy odpowiedziało mnóstwo samorządów i organizacji. Władze Mazowsza, aby pomóc w realizacji jak największej liczby inwestycji ważnych dla mieszkańców, postanowiły w niektórych programach zwiększyć pulę środków.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, są to dotacje na bardzo różne projekty – począwszy od tych niewielkich w sołectwach, po duże infrastrukturalne. – Dajemy narzędzia i finanse pomagające rozwijać „małe ojczyzny”. Samorządy lokalne potrzebują wsparcia na budowę dróg, stworzenie dobrych warunków w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych czy działania związane z walką ze smogiem. Wszystko w zależności od potrzeb. Działamy solidarnie, zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Gdyby nie to, skok rozwojowy wielu mniejszych miejscowości nie byłby możliwy. Myślę, że jako samorząd województwa zdajemy egzamin z pomocniczości – dodaje marszałek.

W trosce o bezpieczeństwo
Samorząd Mazowsza pomoże m.in. w zakupie specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, a także w remontach strażnic. Blisko 2,5 mln zł pozwoli doposażyć druhów z regionu ciechanowskiego. Wśród 89 dofinansowanych inwestycji są samochody ratowniczo-gaśnicze m.in. dla OSP Opinogóra, Nowe Miasto czy Łysakowo, remonty strażnic OSP Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Pułtusk czy Joniec oraz specjalistyczny sprzęt dla OSP Pokrzywnica, Głodowo, Konopki czy Wieczfnia Kościelna.

Miliony na zadania ważne dla równomiernego rozwoju Mazowsza
Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie, hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie, a także przebudowa dróg gminnych i powiatowych – to wybrane projekty wsparte środkami z budżetu Mazowsza. Na realizację 9 inwestycji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego do samorządów lokalnych z regionu ciechanowskiego trafiło 22,7 mln zł.

Na ratunek zabytkom
Środki z budżetu województwa pozwolą na wykonanie wielu niezbędnych prac m.in. w zabytkowych dworkach, pałacach, kamienicach i kościołach. Wśród zabytków, które w tym roku otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 20 obiektów z regionu ciechanowskiego, w tym m.in. rewitalizacja parku podworskiego w Zielonej, odnowienie ścieżek w parku podworskim w Kroczewie czy konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym w Opinogórze Górnej. W sumie to 1,6 mln zł wsparcia.

Stawiamy na sport
Samorząd Mazowsza pomaga także w remontach i tworzeniu nowych obiektów sportowych. Budowa boisk, torów sportowych, pumptracków i siłowni plenerowych, czyli obiektów, z których korzystają mieszkańcy w regionie ciechanowskim otrzymała 3 mln zł wsparcia. Powstanie 19 obiektów sportowych np. skatepark w Glinojecku, boiska sportowe w Siciarzu czy Sułkowie Polnym. Zmodernizowane będzie również zaplecze na krytej pływalni w Ciechanowie.

Aktywne sołectwa
Modernizacja oświetlenia, nowe place zabaw, remonty świetlic wiejskich czy zakup instrumentów dla zespołów ludowych – to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie mazowieckie gminy zrealizują dzięki środkom z budżetu województwa. W regionie ciechanowskim samorząd Mazowsza dofinansował aż 197 takich projektów. Znalazły się wśród nich m.in. remont dachu na budynku świetlicy w sołectwie Łępice (gm. Pokrzywnica), zakup oraz montaż lamp w Gutkowie i Nowych Budach Osieckich (gm. Siemiątkowo) czy budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarnocin (gm. Strzegowo).

Na ochronę powietrza
Głównym zadaniem programu jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na Mazowszu. W regionie ciechanowskim dofinansowanie otrzymało 21 projektów. Do samorządów trafiło w sumie blisko 1,3 mln zł. Wsparcie pomoże m.in. w rewitalizacji terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku, rozwoju zieleni miejskiej w Ciechanowie oraz inwentaryzacji źródeł ciepła w gminach Obryte, Czerwińsk nad Wisłą, Sońsk czy Winnica. Zaangażowanie samorządów docenia radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski. – Gminy z naszego terenu bardzo poważnie podchodzą do skutecznej walki o czyste powietrze. Ten program wsparcia doskonale wpisuje się w naszą wizję Mazowsza bez smogu, pomaga w realizowaniu założeń uchwały antysmogowej. Jestem przekonany, że te przedsięwzięcia, które będziemy wspólnie z samorządami realizować w ramach tego instrumentu przyniosą konkretny, wymierny efekt dla mieszkańców – dodaje radny.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych i mała retencja
W regionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie 48 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych, a zbiorniki wodne służące małej retencji przejdą modernizację. Na ten cel przeznaczono blisko 4,5 mln zł z budżetu województwa. Dzięki dofinansowaniu przebudowana zostanie m.in. droga gminna transportu rolnego w miejscowościach Krzywki Piaski i Krzywki Bośki (gm. Szreńsk) czy droga powiatowa Ostaszewo-Kałęczyn (pow. ciechanowski).

Wsparcie dla działkowców
Ponad 100 tys. zł z programu wsparcia dla działkowców trafiło na 11 projektów do Ciechanowa, Opinogóry, Żuromina, Mławy i Raciąża. Dzięki tym środkom będą oni m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl