Mazowsze: Flaga dostępna dla wszystkich

Radni województwa podczas ostatniej sesji Sejmiku podjęli decyzję dotyczącą wykorzystywania regionalnej flagi Mazowsza. Będzie ona obecna już nie tylko na uroczystościach patriotycznych czy budynkach urzędowych. Od teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu.


- Flaga to symbol, który powinien jednoczyć. Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Flaga województwa mazowieckiego to flaga nam najbliższa. Pokażmy, że Mazowsze jest dla nas ważne, wywieszając ją przed domem, w miejscu pracy i nauki. Od teraz flaga będzie mogła nam towarzyszyć na co dzień – twierdzi marszałek Adam Struzik.
Od teraz mieszkańcy regionu, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza mogą swobodnie korzystać z wizerunku mazowieckiej flagi.
- Będzie mogła ona być wykorzystywana w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także po uzyskaniu zgody zarządu województwa umieszczona na przedmiotach przeznaczonych do handlu. Flaga jest symbolem dumy. Nasze działania są krokiem w kierunku integracji i identyfikacji mieszkańców ze swoim regionem. Chcemy, aby wszyscy Mazowszanie, jako wspólnota mazowiecka czuli więź, dlatego bardzo się cieszę z przyjęcia tej uchwały – podkreśla przewodniczący sejmikowej komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Krzysztof Skolimowski.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl