Mazowsze wspiera sport

Już ponad 20 lat samorząd województwa mazowieckiego wspiera gminy i powiaty Mazowsza. Tym razem radni przyznali blisko 31 mln zł na budowę lub modernizację aż 206 obiektów sportowych. 19 takich projektów zrealizują samorządy z subregionu ciechanowskiego. Wsparcie Mazowsza to blisko 3 mln zł.

Ruch to zdrowie. Powinniśmy o tym pamiętać zawsze. Teraz, gdy zmagamy się ze skutkami wielomiesięcznego lockdownu, hasło to ma szczególne znaczenie. Boiska, hale sportowe, siłownie zewnętrzne, ale też baseny czy korty tenisowe to miejsca, które powinny być łatwo dostępne dla każdego Mazowszanina. Trzy lata temu uruchomiliśmy nasz autorski program Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej, dzięki któremu samorządy lokalne mogą budować, remontować lub modernizować obiekty sportowe. Zainteresowanie naszym programem jest ogromne, a tylko w ubiegłym roku kwota dofinansowania, o którą ubiegali się samorządowcy, trzykrotnie przekroczyła pulę środków, jaką przeznaczyliśmy na jego realizację. W tym roku ponownie liczba wniosków przerosła nasze oczekiwania. Pokazuje to, że samorządowcy widzą realne efekty programu nie tylko w swoich gminach, ale też u sąsiadów. Co najważniejsze, z tych obiektów korzystają mieszkańcy. A przecież taki jest nasz cel – zachęcić Mazowszan do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu. Właśnie dlatego w tym roku zdecydowaliśmy o aż trzykrotnym zwiększeniu puli środków, dzięki czemu uda się wybudować i wyremontować 206 obiektów sportowych. To bardzo dużo, bo prawie drugie tyle, ile zmodernizowaliśmy od początku istnienia programu - mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. 


Nowe boiska, skatepark w Glinojecku, siłownie plenerowe, zmodernizowane sale gimnastyczne czy zaplecze szatniowe przy krytej pływalni w Ciechanowie – to tylko wybrane z przedsięwzięć, które powstaną na terenie subregionu ciechanowskiego, dzięki środkom z budżetu województwa. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, rośnie świadomość tego, że dobrą kondycję zapewnia aktywne spędzanie czasu. – Mieszkańcy potrzebują odpowiedniej przestrzeni do uprawiania aktywności fizycznej. Pomagamy więc budować i remontować obiekty sportowe, by i młodsi, i starsi mieli dostęp do takich miejsc – podsumowuje.

Autorski program
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej to autorski program samorządu Mazowsza, który realizowany jest od 2018 r. Od początku jego trwania w całym regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych. – Ten program powstał z myślą o tym, by zapewnić wszystkim mieszkańcom równy dostęp do infrastruktury sportowej. Bez względu na to czy mieszkają na wsi, czy w dużym mieście. Każdy potrzebuje miejsca, w którym może w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny, a przy okazji zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną – podkreśla radny Konrad Wojnarowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego.

Ogromne zainteresowanie
W tym roku z ponad 270 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć 206 inwestycji, które otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości prawie 31 mln zł. Wśród nich jest 19 projektów z subregionu ciechanowskiego. Zdaniem Łukasza Kapczyńskiego, burmistrza miasta i gminy Glinojeck program rozwoju infrastruktury sportowej samorządu województwa to dobry sposób, aby wspierać aktywne sposoby rekreacji. – Skatepark, który pojawi się w Glinojecku to oferta skierowana przede wszystkim do najmłodszych. Po pandemii i długotrwałym okresie przesiadywania przy komputerze, będzie to miejsce, które zachęci dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Planujemy wybudowanie go w parku miejskim w obrębie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Będzie gdzie poćwiczyć
Mieszkańcy potrzebują przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Dzięki programowi samorządu Mazowsza takich miejsc przybywa. Dofinansowane w ramach MIWIS obiekty są ogólnodostępne, dlatego boiska, kompleksy sportowe, sale gimnastyczne będą służyły wszystkim mieszkańcom. Z programu skorzystała także gmina Płońsk. Otrzymane dofinansowanie – 200 tys. zł – przeznaczy na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin. – Będzie gdzie poćwiczyć, zadbać o sylwetkę i zdrowie. Sukcesywnie korzystając z bazy sportowej, wykonanej w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, stworzone zostaną dogodne warunki do aktywnego spędzania czasu, zachęcenie młodzieży i mieszkańców do uprawiania sportu. Dzięki samorządowi województwa mazowieckiego gmina Płońsk zagospodaruje teren na cele rekreacyjno-sportowe, w ten sposób promując zdrowy tryb życia – podkreśla Aleksander Jarosławski, wójt gminy Płońsk.

Z  programu skorzysta także Ciechanów. Środki z budżetu Mazowsza – 200 tys. zł pozwolą na remont szatni na krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia.  – Miejska kryta pływalnia to obiekt, który zapewnia całoroczną możliwość uprawiania sportu i rekreacji wielu mieszkańcom, w tym m.in. klubom pływackim, uczniom czy seniorom. W ubiegłym roku wykonaliśmy remont natrysków i strefy sanitarnej, w tym będziemy konsekwentnie modernizowali kolejną przestrzeń tak, aby basen był higieniczny, bezpieczny i komfortowy dla użytkowników – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W zapleczu szatniowym i przebieralniach  wyremontowane będą podłogi i  ściany. Następnie zamontowanych zostanie 160 nowych podwójnych szafek o wymiarach 35x45x152 cm z ławeczkami. Będą zamykane elektronicznie, ich otwieranie będzie możliwe za pomocą czytników. Takie same nowoczesne szafki pojawią się w szatniach dla  rodzin. Nowe szafki zostaną też zamontowane w szatni dla ratowników. Instalacja  nowych, elektronicznych szafek będzie wymagała wykonania okablowania, montażu magistrali komunikacyjnej, podłączenia i konfiguracji elektroniki.

19 inwestycji sportowych z dofinansowaniem Mazowsza
W subregionie ciechanowskim, dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 19 obiektów sportowych.

Na terenie powiatu ciechanowskiego zmodernizowane zostaną: zaplecze szatniowe na krytej pływalni w Ciechanowie (200 tys. zł) oraz boisko przy Szkole Podstawowej w Sońsku (76,7 tys. zł), wybudowany skatepark w parku miejskim w Glinojecku (59 tys. zł), a także przebudowane boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie (200 tys. zł).

Z kolei samorządy z powiatu płońskiego pozyskały środki na: modernizację boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku (200 tys. zł), budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Polesiu (200 tys. zł), budowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie (200 tys. zł), a także budowę bieżni sportowej wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Jońcu (84,6 tys. zł), zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlinie (200 tys. zł) i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku (150 tys. zł).

Na terenie powiatu mławskiego, dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się wybudować boisko wielofunkcyjne w miejscowości Sułkowo Polne (200 tys. zł), zmodernizować bazę sportową na terenie Mławy (150 tys. zł) oraz przebudować boisko do piłki nożnej w Woli Szydłowskiej (60,1 tys. zł).

Samorządy z powiatu żuromińskiego otrzymają dofinansowanie na: budowę boiska do piłki nożnej oraz siłowni plenerowej w Siciarzu (88,5 tys. zł), modernizację sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie (133 tys. zł) oraz SportLand w gminie Lubowidz (150 tys. zł).

Natomiast w powiecie pułtuskim wybudowane zostaną: boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym i bieżnią przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem (200 tys. zł) i budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku do piłki nożnej w Pokrzywnicy (200 tys. zł), a także zmodernizowane zaplecze sportowe przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pułtusku (200 tys. zł).

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl