Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie ciechanowskim dofinansowanych zostanie w sumie 50 projektów kwotą ponad 1 mln zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców
Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 29,6 tys. zł otrzymają 3 inwestycje. Dofinansowane zostały:

modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych ROD „SONA" – 10 tys. zł;

budowa bram wjazdowych, furtek wejściowych, remont ogrodzenia ROD "KRUBIN" – 8,8 tys. zł;

oświetlenie w ogrodzie ROD "KOLEJARZ"– 10,8 tys. zł

Mazowsze dla czystego powietrza
Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie ciechanowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 497,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów – 200 tys. zł;

przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszańców gminy Opinogóra Górna – 6,7 tys. zł;

zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie – 90 tys. zł;

poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów – 200 tys. zł;

Mazowsze dla klimatu
Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 2 z powiatu ciechanowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 121,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechnowie – etap I – 100 tys. zł;

montaż lamp solarnych przy świetlicach wiejskich w m. Zakrzewo Wielkie, Rąbież Gruduski, Humięcino-Andrychy, Kołaki Wielkie i Humięcino oraz przy pomniku w miejscowości Mierzanowo, gmina Grudusk – 21,6 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw
Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie ciechanowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 41 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 410 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje, na których realizację często w budżetach gmin brakuje już środków. Dlatego w tym roku pomoc od samorządu Mazowsza otrzymają aż 1172 projekty z całego Mazowsza. Dzięki temu w tych małych społecznościach lokalnych powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy wyremontowane zostaną świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Dofinansowane zostały:

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 10 tys. zł;

wykonanie miejsc parkingowych przy świetlicy w miejscowości Ujazdówek – 10 tys. zł;

docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Modełka – 10 tys. zł;

ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki – 10 tys. zł;

wykonanie placu zabaw w miejscowości Sokołówek etap I – 10 tys. zł;

budowa punktów świetlnych w miejscowości Kondrajec Pański – 10 tys. zł;

budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Nowy Garwarz – 10 tys. zł;

budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Luszewo gmina Glinojeck - etap I – 10 tys. zł;

montaż lamp w Zygmuntowie – kontynuacja – 10 tys. zł;

powierzchniowe utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Osieku Górnym – 10 tys. zł;

rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady Dworskie – 10 tys. zł;

utworzenie placu zabaw w miejscowości Humięcino – 10 tys. zł;

montaż lamp solarnych w miejscowości Zakrzewo Małe – 10 tys. zł;

montaż lamp solarnych w miejscowości Purzyce – Rozwory – 10 tys. zł;

rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności Sołectwa Dąbrowa – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;

zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Chrzanówek – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty – 10 tys. zł;

zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Bogucin – 10 tys. zł;

modernizacja placu zabaw w miejscowości Elżbiecin – 10 tys. zł;

modernizacja świetlicy wiejskiej w Rembowie – 10 tys. zł;

modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagunach – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zygmuntowo – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pajewo-Króle – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pomorze – 10 tys. zł;

modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kątki – 10 tys. zł;

ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Klice – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw w miejscowości Kliczki – 10 tys. zł;

zakup oraz montaż lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Kalisz – 10 tys. zł;

zakup lamp solarnych ulicznych wraz z montażem w miejscowości Przybyszewo – 10 tys. zł;

remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bądkowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Ostaszewska – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwejki – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Strusin – 10 tys. zł;

utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Damięty Narwoty – 10 tys. zł.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl