Ponad 80 inwestycji w powiecie ciechanowskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie ciechanowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 80 inwestycji.

Ponad 80 inwestycji w powiecie ciechanowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców
Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 29,6 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), coraz częściej szukamy spokoju i kontaktu z przyrodą. – To dobrze, że coraz więcej osób prowadzi aktywny styl życia na świeżym powietrzu. Wspieramy ogródki działkowe, a to poprawia jakość wypoczynku i rekreacji mieszkańców Mazowsza.

Dofinansowane zostały:
modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych ROD „SONA" – 10 tys. zł;
budowa bram wjazdowych, furtek wejściowych, remont ogrodzenia ROD "KRUBIN" – 8,8 tys. zł;
oświetlenie w ogrodzie ROD "KOLEJARZ"– 10,8 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza
Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie ciechanowskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 497,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów – 200 tys. zł;
przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszańców gminy Opinogóra Górna – 6,7 tys. zł;
zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie – 90 tys. zł;
poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów – 200 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu
Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza dofinansuje w tym roku w sumie 157 zadań, z czego 4 z powiatu ciechanowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 234 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechnowie – etap I – 100 tys. zł;
montaż lamp solarnych przy świetlicach wiejskich w m. Zakrzewo Wielkie, Rąbież Gruduski, Humięcino-Andrychy, Kołaki Wielkie i Humięcino oraz przy pomniku w miejscowości Mierzanowo, gmina Grudusk – 21,6 tys. zł;
modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Glinojeck – 79,2 tys. zł;
wykonanie energooszczędnego solarnego oświetlenia zewnętrznego ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna – 33,3 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw
Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie ciechanowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 41 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 410 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza na terenie całego regionu powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały:
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 10 tys. zł;
wykonanie miejsc parkingowych przy świetlicy w miejscowości Ujazdówek – 10 tys. zł;
docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Modełka – 10 tys. zł;
ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki – 10 tys. zł;
wykonanie placu zabaw w miejscowości Sokołówek etap I – 10 tys. zł;
budowa punktów świetlnych w miejscowości Kondrajec Pański – 10 tys. zł;
budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Nowy Garwarz – 10 tys. zł;
budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Luszewo gmina Glinojeck - etap I – 10 tys. zł;
montaż lamp w Zygmuntowie – kontynuacja – 10 tys. zł;
powierzchniowe utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Osieku Górnym – 10 tys. zł;
rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo – 10 tys. zł;
zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Zawady Dworskie – 10 tys. zł;
utworzenie placu zabaw w miejscowości Humięcino – 10 tys. zł;
montaż lamp solarnych w miejscowości Zakrzewo Małe – 10 tys. zł;
montaż lamp solarnych w miejscowości Purzyce – Rozwory – 10 tys. zł;
rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności Sołectwa Dąbrowa – 10 tys. zł;
zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek – 10 tys. zł;
zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze – 10 tys. zł;
montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;
montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;
montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;
montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb, przy drogach gminnych – 10 tys. zł;
zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Chrzanówek – 10 tys. zł;
modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty – 10 tys. zł;
zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Bogucin – 10 tys. zł;
modernizacja placu zabaw w miejscowości Elżbiecin – 10 tys. zł;
modernizacja świetlicy wiejskiej w Rembowie – 10 tys. zł;
modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagunach – 10 tys. zł;
modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zygmuntowo – 10 tys. zł;
modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pajewo-Króle – 10 tys. zł;
modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pomorze – 10 tys. zł;
modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kątki – 10 tys. zł;
ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Klice – 10 tys. zł;
budowa placu zabaw w miejscowości Kliczki – 10 tys. zł;
zakup oraz montaż lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Kalisz – 10 tys. zł;
zakup lamp solarnych ulicznych wraz z montażem w miejscowości Przybyszewo – 10 tys. zł;
remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bądkowo – 10 tys. zł;
zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Ostaszewska – 10 tys. zł;
zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwejki – 10 tys. zł;
zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Strusin – 10 tys. zł;
utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Damięty Narwoty – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu
Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie ciechanowskim wsparcie w wysokości ponad 1 mln zł otrzyma 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:
modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie – 108,5 tys. zł;
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie – 300 tys. zł;
modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego – 250 tys. zł;
budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie – 300 tys. zł;
modernizacja stadionu sportowego w Glinojecku – 108,2 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych
Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 6 strażnic z powiatu ciechanowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 168,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
modernizacja strażnicy OSP Ojrzeń, gmina Ojrzeń – 29 tys. zł;
remont strażnicy OSP Nasierowo Górne, gmina Gołymin-Ośrodek – 30 tys. zł;
modernizacja strażnicy OSP Przywilcz, gmin Grudusk – 30 tys. zł;
remont strażnicy OSP Zeńbok, gmina Regimin – 29,5 tys. zł;
modernizacja strażnicy OSP Sarnowa Góra, gmina Sońsk – 30 tys. zł;
modernizacja strażnicy OSP Łaguny, gmina Opinogóra Górna – 20 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 12 ochotniczych straży pożarnych z powiatu ciechanowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 385 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Modła – 80 tys. zł
środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ciechanów – 20 tys. zł;
środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ościsłowo – 20 tys. zł;
środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Gołymin Ośrodek – 20 tys. zł;
sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Mierzanowo – 6,7 tys. zł;
sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Żarnowo – 6,7 tys. zł;
środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Łysakowo – 5,6 tys. zł;
nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Ojrzeń – 100 tys. zł;
sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Opinogóra Górna – 6,2 tys. zł;
sprzęt specjalistyczny dla OSP Kołaczków – 4,9 tys. zł;
nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Pawłowo – 100 tys. zł;
sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sońsk – 15 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów
Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymała gmina miejska Ciechanów na realizację projektu pt. IV ciechanowskie senioralia

Mazowsze dla równomiernego rozwoju
W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 7,9 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu ciechanowskiego.

Dofinansowane zostały:
rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku – 3,9 mln zł;
przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych - etap II – 4 mln zł.

Mazowsze dla zabytków
W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie ciechanowskim wsparcie w wysokości 190 tys. zł otrzymały 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:
montaż instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej w obiekcie zabytkowego Dworu Modrzewiowego z XVIII w. w Koźniewie Wielkim – 30 tys. zł;
roboty budowlane polegające na wymianie stropu (sufitu) i podłogi (II etap) w Kościele pw. Św. Stanisława B.M. w Lekowie – 100 tys. zł.
naprawa, wymiana i konserwacja elementów ścian drewnianych w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Kraszewie - etap II – 60 tys. zł.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl