Wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza będą realizowane!

Laboratorium szalonego naukowca, mural historyczny, szkolenia z wykorzystaniem symulatora jazdy, budowa chodników, przebudowa przejść dla pieszych, budowa siłowni plenerowej oraz warsztaty dla młodzieży to projekty, które zostaną zrealizowane w regionie ciechanowskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Samorząd województwa przeznaczył na nie ponad 2,2 mln zł.

Mieszkańcy regionu ciechanowskiego oddali ponad 2 tys. głosów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Dzięki ich zaangażowaniu zrealizowane zostaną wszystkie zgłoszone projekty. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik realizacja wszystkich zgłoszonych projektów doskonale wpisuje się w ideę Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. – Sfinansujemy i zrealizujemy inwestycje, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom, ponieważ sami je zgłosili. To bardzo różnorodne projekty. Nie zabrakło zgłaszanych we wszystkich regionach potrzeb takich, jak budowa chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Mamy też propozycje warsztatów dla dzieci i młodzieży czy utworzenia muralu upamiętniającego bohaterów Mławy – zauważa.

Ponad 50 tys. głosów
50 309 głosów zostało oddanych w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Najchętniej głosowały kobiety – 19 208, co stanowi blisko 61 proc. całej puli. Mazowszanie częściej głosowali przy użyciu urządzeń mobilnych, blisko 61 proc. poparło projekty właśnie przez telefon komórkowy. W sumie do realizacji wybranych zostało 68 projektów, na które samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

Które projekty otrzymały najwięcej głosów?
Największą liczbą głosów z listy ogólnowojewódzkiej mogą pochwalić się pomysłodawcy projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie”. Dzięki niemu w 31 miejscowościach, przy drogach wojewódzkich, ustawionych zostanie 56 radarowych wyświetlaczy prędkości. Projekt znalazł poparcie wśród 2594 mieszkańców. Z listy ogólnowojewódzkiej zrealizowanych zostanie 19 projektów.
W regionie ciechanowskim największą liczbę głosów, czyli 716 otrzymał projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571”. Dzięki niemu w miejscowościach Nowe Naruszewo, Karolinowo i Nowa Wrona wybudowane zostaną chodniki.

7 na 7 projektów zostanie zrealizowanych
Mieszkańcy regionu ciechanowskiego w swoich wyborach postawili na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 3 z 7 projektów, które otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego są związane z bezpieczeństwem pieszych. – 2 tysiące oddanych głosów i aż 7 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na terenie regionu ciechanowskiego. To bardzo dobry wynik, który pokazuje, że mieszkańcy chcą aktywnie decydować, o tym co dzieje się w ich okolicy. Wśród zwycięskich projektów mamy zarówno te służące poprawie bezpieczeństwa na drogach, ale także te skierowane do dzieci i młodzieży – podkreśla przewodniczący sejmikowej komisji promocji województwa mazowieckiego i współpracy zagranicznej Konrad Wojnarowski.

Lista projektów z regionu ciechanowskiego
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (700 000 zł) – budowa chodników w miejscowościach: Nowe Naruszewo, Karolinowo i Nowa Wrona;

2. Pniewo droga wojewódzka nr 618 – przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (58 000 zł) – doświetlenie i usunięcie azylu w rejonie przejścia dla pieszych oraz likwidacja jednego przejścia dla pieszych w Pniewie;

3. Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwa mazowieckiego i Polski (415 800 zł) w ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia wyposażona w symulator jazdy samochodem wyposażony m.in. w hełm diar, narko i alko gogle itp. Kierowca będzie poruszał się po Ciechanowie;

4. Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – budowa siłowni plenerowej (825 000 zł) – projekt zakłada budowę siłowni plenerowej, ogrodzenia i parkingu przy szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie;

5. Laboratorium Szalonego Naukowca – warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich (32 100 zł) – projekt ma zainteresować dzieci w wieku 6-14 lat naukami ścisłymi w tym chemią i fizyką;

6. „Pamiętaj o bohaterach-Mława” (6 300 zł) – powstanie mural historyczny, promujący wartości patriotyczne wśród mieszkańców największego osiedla mieszkaniowego w Mławie;

7. „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego (200 000 zł) – cykl zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.

Szczegółowe informacje na www.bom.mazovia.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl