ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Absolutorium dla Tadeusza Ciaka. Burmistrz podziękował za pracę

fot. Alina Melnicka

Radni makowscy zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok i jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium.

W czwartek (1 czerwca br.) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Wśród 13 przedłożonych do rozpatrzenia uchwał, najważniejsze dotyczyły przyjęcia “Raportu o stanie miasta" oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za ubiegły rok oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium. Wykonanie budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Omawiając “Raport o stanie miasta" burmistrz Tadeusz Ciak podkreślił, że w minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, inwestowano w każdą dziedzinę życia. Szczególną uwagę zwrócił na trzy obszary, które były i są nadal najtrudniejsze do realizacji i budzą największy niepokój. Są to: rosnące wydatki na oświatę, rosnąca ilość odpadów komunalnych oraz dane demograficzne.

- Maków się starzeje, stąd wiele obecnych jak i przyszłych inwestycji musi być skierowane do tej grupy osób, która będzie wymagała szczególnej troski i opieki - powiedział.

Podsumowując 2022 rok burmistrz Tadeusz Ciak podziękował za pracę wszystkim, którzy realizowali przyjęte zadania. Radzie miasta, pracownikom urzędu i podległych jednostek.

Całą relację z sesji absolutoryjnej znajdą Państwo w aktualnym wydaniu "Tygodnika Ciechanowskiego" na stronie makowskiej. 

ciak-z-absolutorium-2023-2

Komentarze obsługiwane przez CComment