Niemal 75 mln zł dofinansowania dla samorządów z powiatu makowskiego

Niebawem we wszystkich samorządach powiatu makowskiego ruszą kolejne inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego "Polski Ład". Czego mogą spodziewać się mieszkańcy?

Do drugiego naboru "Polskiego Ładu" samorządy mogły złożyć po trzy wnioski. Spośród wszystkich jedenastu samorządów powiatu makowskiego trzy otrzymały dofinansowanie do trzech złożonych wniosków, pięć otrzymało po dwie promesy, zaś trzy otrzymały po jednym dofinansowaniu na wskazane zadanie. 

Najwięcej inwestycji zrealizują gminy Karniewo, Sypniewo i Młynarze. W Karniewie przebudowane zostaną drogi gminne wskazane przez ten samorząd. Na ten cel gmina pozyskała dwa dofinansowania w wysokości ponad 4,7 mln zł oraz  niemal 2,4 mln zł. Samorząd przeprowadzi także modernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na co otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł. Na modernizację budynków użyteczności publicznej postawiła także gmina Sypniewo, na co pozyskano środki w wysokości ponad 4,2 mln zł. Zmodernizowane zostaną także sieć wodociągowa (ponad 2 mln zł) oraz drogi gminne (2,8 mln zł).  W gminie Młynarze, podobnie jak w Karniewie i Sypniewie, zmodernizowane zostaną budynki użyteczności publicznej (niemal 4,5 mln zł), przebudowane zostaną drogi (3 mln zł) i zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne na terenie gminy (540 tys. zł).

Dofinansowanie na dwie propozycje inwestycji otrzymały gminy Krasnosielc, Szelków, Płoniawy-Bramura, Czerwonka oraz miasto Maków. Zacznijmy od stolicy powiatu. Spośród trzech złożonych wniosków magistrat otrzymał dofinansowanie na remont uliczek osiedlowych (niemal 4,3 mln zł) i na modernizację oraz budowę bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście (6,3 mln zł). Urząd składał także wniosek na rozbudowę sieci ciepłowniczej (o tym szerzej jutro w "TM"). W gminie Krasnosielc zaplanowano budowę ośrodka zdrowia (prawie 2,3 mln zł) oraz budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad rzeką Orzyc, także w Krasnosielcu (ponad 3,4 mln zł). Natomiast w gminie Szelków zmodernizowane zostaną drogi (ponad 4,5 mln zł) oraz oświetlenie (prawie 400 tys. zł), tak samo jak w gminie Płoniawy-Bramura (kolejno ponad 4 mln zł oraz ponad 1,3 mln zł).  W gminie Czerwonka planowane są dwie inwestycje, jedna wpływająca na poprawę gospodarki wodnej (ponad 3,3 mln zł), a druga dotyczy przebudowy dróg (ponad 4,7 mln zł).

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim otrzymało dofinansowanie (ponad 4,2 mln zł) na modernizację budynku Zespołu Szkół w Różanie. Sama gmina Różan dostała natomiast dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych (ponad 4,7 mln zł), podobnie jak gmina Rzewnie, która na ten cel otrzymała niemal 5 mln zł.

Łącznie do wszystkich samorządów z powiatu makowskiego trafi 74.964.560 zł. 

Równolegle, w ramach "Polskiego Ładu",  odbywał się także nabór dla miejscowości, gdzie funkcjonowały PGR-y. Można było złożyć także trzy wnioski, jednak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie opublikowała jeszcze wyników tego naboru. 

Realizacja powyższych inwestycji leży teraz "w rękach" samorządu. Przyznanie promes na dofinansowanie to dopiero pierwszy etap. Aktualnie gminy rozstrzygnęły lub są na etapie ogłaszania przetargów na realizację inwestycji, na które otrzymały dofinansowania w ramach pierwszego naboru do "Polskiego Ładu". Pojawiają się poważne problemy w postaci wzrostu cen i braku wykonawców. 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl