Pieniądze na ochronę zdrowia

Dwa miliony złotych zaplanowana w tegorocznym budżecie powiatu na ochronę zdrowia i opiekę społeczną.

1.800 tys. zł. otrzyma SP ZOZ w Makowie na zakup sprzętu medycznego. Pieniądze pochodzą od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wsparciem finansowym objęta będzie także pomoc społeczna. 206 tys. złotych ze środków PFRON trafi do Domu Pomocy Społecznej w Makowie z przeznaczeniem na zakup windy i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na nowy samochód mogą również liczyć niepełnosprawni ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Na jego zakup zaplanowano w budżecie powiatu 100 tys. złotych.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl