Matury 2021: I LO w Płońsku z 96,4 proc. zdawalnością

W I LO w Płońsku na 194 maturzystów 7 osób będzie musiał poprawić egzamin maturalny, co daje zdawalność na poziomie 96,4 procent.
W poniedziałek przed południem nie było jeszcze szczegółowych wyników.

Nagrody pieniężne w konkursie LKD

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, działająca na terenie powiatu płońskiego,  ogłasza konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera, skierowany do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Dofinansowanie dla Płońska

Wczoraj burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik podpisał umowę o dofinansowanie dwóch projektów na wsparcie ochrony powietrza.
Dofinansowanie pochodzi z z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja ta, ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w naszym kraju.

Zwłoki w studni

Wczoraj przed godz 13:00 płońscy policjanci otrzymali zgłoszenie od starszej kobiety, mieszkanki miejscowości Rąbież gmina Naruszewo o zaginięciu jej 84 letniego męża.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl