Obwodnica w centrum już przejezdna

W ostatnim latach byliśmy świadkami coraz częstszego korkowania się Płońska. Wzmożony ruch aut powodował, że tworzyły się korki, głównie rano i w godzinach popołudniowych. Teraz powinno się to zmienić. 

Rada Miejska wyraża duże zaniepokojenie

Większość radnych Rady Miejskiej na ostatniej sesji przyjęło stanowisko w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku:

Minizoo w płońskim parku

Kucyki Willie i Bajtek oraz dwie kózki Helenki to pierwsze zwierzęta, które wczoraj pojawiły się w minizoo w parku Wolności przy ul. Kopernika w Płońsku.

Szpital: rezygnacja na kierowniczym stanowisku

Mamy pierwszy personalny skutek burzy w płońskim szpitalu. Dziś jedna z osób na kierowniczym stanowisku złożyła rezygnację.

Porzucono pojemniki z odpadami

11.05.2021 r. do WIOŚ w Warszawie delegatura w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące porzucenia odpadów na działce w miejscowości Galominek (gm. Baboszewo, pow. płoński).

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl