Blisko 120 milionów złotych na inwestycje

29 grudnia 2021 roku podczas LIV Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego radni przy 10 głosach za i 7 wstrzymujących się uchwalili budżet samorządu na 2022 rok.

Zakłada on dochody w kwocie 193,96 mln zł oraz wydatki w wysokości 196,76 mln zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 119,67 mln zł, które zostaną przeznaczone na transport i łączność – ponad 106 mln zł oraz na działalność usługową – ponad 127 tys zł m.in. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, porozumienia i partnerstwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; informatykę – ponad 1,6 mln zł na projekt E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego; administrację publiczną –ponad 1 mln zł; bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 120 tys zł, m.in. dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Przasnyszu; oświatę i wychowanie – ponad 1 mln zł na termomodernizację budynku ZSP w Przasnyszu przy ulicy Mazowieckiej 25, remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu; pomoc społeczną – 1,5 nln zł (utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu ul. Ruda – rozpoczęcie prac); gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ponad 4,2 mln zł (rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z budową górki zjazdowej w Chorzelach, budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgierce w Przasnyszu); kulturę fizyczną – ponad 3,8 mln zł na budowę zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno – gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy ZSP w Przasnyszu.

Dział budżetu Transport i łączność obejmuje: rozbudowę dróg wojewódzkich nr 544 i 614; drogi powiatowe, m.in. rozbudowę dróg powiatowych Przasnysz – Baranowo oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc); bezpieczne przejścia dla pieszych w Przasnyszu (ul. Baranowska), Świętym Miejscu, Zielonej i Krzynowłodze Małej (ul. Przasnyska i Kościelna); chodniki i pobocza, m.in. budowę chodnika w miejscowości Stara Wieś w gm. Chorzele; obwodnicę Chorzel, uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefy w Chorzelach, pozostałe inwestycje, m.in.: rozbudowę mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz, włączenie drogi gminnej Opaleniec – Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W, budowę miejsc postojowych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzynowłoga Mała.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl