ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Przasnyski powiatowy Budżet Obywatelski 2022 - głosowanie

Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy danego regionu samodzielnie decydują i pokazują czego tak naprawdę im potrzeba. Zakończył się właśnie proces weryfikacji nadesłanych projektów. Budżet Obywatelski powiatu przasnyskiego, przechodzi w kolejna fazę - głosowanie, który projekt zostanie wybrany i zrealizowany.

W tym roku na realizację wybranych pomysłów przeznaczono 250 tys. zł. Pieniądze te zostaną podzielone na poszczególne, najczęściej wybierane zadania, w grupach zadań powiatowych (w kwocie 130 tys. zł - z której realizowane będą zadania służące mieszkańcom więcej niż jednej gminy) i gminnych (w kwocie 120 tys. zł - z której realizowane będą zadania służące mieszkańcom poszczególnych gmin powiatu).

Ważnym elementem głosowania są oczywiście jego zasady. Każdy mieszkaniec powiatu przasnyskiego (nawet niepełnoletni) może oddać swój głos na zgłoszone projekty z puli powiatowej oraz jeden głos na zadanie z puli gminy, w której mieszka. W przypadku stwierdzenia oddania przez jedną osobę większej liczby głosów, wszystkie głosy oddane przez tą osobę uznaje się za nieważne. "Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę oddanych głosów, aż do wyczerpania środków" - czytamy w ogólnych przepisach BO.

W tym roku weryfikację pomyślnie przeszło 11 projektów:
1) Szlakiem kościołów, dworów i kapliczek - uzupełnienie o infrastrukturę turystyczną. Zadanie przewiduje uzupełnienie turystycznego szlaku kościołów, dworów i kapliczek w stojaki na rowery, tablice historyczne miejscowości, a także popularny ażurowy pojemnik na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji w kształcie serca. Wartość tego pomysłu to 10 tys. zł.


2) Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, która to ma polegać na montażu wyświetlacza prędkości z napisem "dziękuję" lub "zwolnij". Ma to podnieść bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, gdzie szczególnie latem panuje wzmożony ruch samochodów ciężarowych - kosz to 16 600 zł.


3) Poprawa bezpieczeństwa na drogach należących do powiatu przasnyskiego oraz do gminy Czernice Borowe poprzez montaż luster drogowych. Zwierciadła miałyby się pojawić w ośmiu miejscach. Podobnie jak we wcześniejszym projekcie chodzi tu o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Na to zadnie potrzeba 10 tys. zł.


4) Spotkania z muzyką w Powiecie Przasnyskim. Festiwal ten, miałby odbyć się w czterech miejscach w powiecie: w starostwie powiatowym, w kościołach w Chorzelach i Krasnem oraz we Dworze w Chojonowie. Celem tego zadania jest podniesienie atrakcyjności kulturowej w całym powiecie, a także poznawanie nowych artystów i stylów muzycznych. Na ten muzyczny cel należy przeznaczyć 22 270 zł.


5) Zielona Oaza to drugi najdroższy projekt, jego wartość to 129 778 zł. Celem autorów jest przekształcenie terenu obok Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25. Ma być to miejsce dostępne dla wszystkich, nie tylko uczniów placówki. Mają się tu pojawić trawniki, pergole, drzewa, krzewy, kwietniki. To atrakcyjna przeciwwaga dla tzw. "betonozy", która często wkracza na rynki i place wielu miast.


6) Pomagaj z sercem to projekt gminny z Czernic Borowych. Za 8800 zł maja zostać zakupione cztery pojemniki do zbierania nakrętek na cele charytatywne.


7) Zajęcia sportowo - taneczne dla mieszkańców Przasnysza dla grupy około 30 osób. Ogólnie mają to być dwa rodzaje zajęć po 60 godzin każde. Ciekawy sposób spędzania czasu - zarówno dla dorosłych, dzieci i młodzieży - może okazać się właśnie tym czego przasnyszanie potrzebują. Wartość zajęć to 36 tys. zł.


8) Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Przasnysz. Grupa docelowa miałby liczyć około 20 osób. Autorzy projektu zaznaczają, że średni koszt takiego szkolenia dla jednej osoby to około 850 zł. Natomiast tu, z BO można nauczyć się pierwszej pomocy za darmo - powiat na ten cel musiałby wydać 17 tys. zł.


9) Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała o wartości 10 tys. dla grupy około 15 osób w wieku od 8 do 12 lat.


10) Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krasne to bliźniaczy pomysł z Krzynowłogi. Podobnie jak we wcześniejszym zadaniu, tu również za kwotę 10 tys. zł zostanie utworzona grupa młodych adeptów piłki nożnej.


11) Zagospodarowanie terenu zalewu "Orzyc" w Chorzelach na potrzeby rekreacyjne mieszkańców powiatu przasnyskiego. To najdroższe przedsięwzięcie ze wszystkich prezentowanych, o wartości 130 tys. zł. W planach pojawia się pomysł budowy pomostu, promenady, altany a także rozbudowa plaży o boisko do siatkówki. Miejsce to stanowiłoby atrakcyjne miejsce do letniej rekreacji i spędzania czasu, podobne do ciechanowskiego Krubina.

Warto więc odwiedzić stronę powiat-przasnyski.budzet-obywatelski.org/ by oddać swój głos, bo ma on realne znaczenie, a także zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi BO. Aby wybrać dany projekt i umożliwić jego realizację można zrobić to w formie elektronicznej (przez w/w adres internetowy) lub papierowej, wypełniając kartę i dostarczając ją do starostwa. Głosowanie trwa do 7 października.

Komentarze obsługiwane przez CComment