Przasnysz w liczbach

Zarówno pod koniec roku, jak i na jego początku sporządzane są różnorakie zestawienia i podsumowania. Rok 2021 już za nami. Warto więc pochylić się nad liczbami, które nie kłamią i jasno pokazują nasze osiągnięte wyniki. W Przasnyszu urząd miejski, w wydziale stanu cywilnego są prowadzone takowe zestawienia już od lat. Dzięki temu możemy sprawdzić jak w obrazie liczbowym wypada Przasnysz.

By lepiej zrozumieć zachodzące zmiany warto oprzeć się na porównaniu, które w prosty sposób pokazuje jak było i jak jest. Dane liczbowe z roku 2021 będą porównane z rokiem 2020.

W obecnych czasach, nie tylko nasz kraj, ale też wiele innych boryka się z tzw. ujemnym przyrostem naturalnym. (Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna – odwrotnie ~ tłumaczy nam Wikipedia.) W 2020 roku w Przasnyszu urodziło się 160 nowych obywateli, natomiast tego samego roku zmarło aż 229 osób. Daje nam to wynik - 69. W roku kolejnym tak liczba była jeszcze bardziej nacechowana pesymistyczne. Bowiem w roku 2021 urodziło się tylko 126 dzieci, a zmarło 262 osób, wynik -136 potwierdza tylko ogólnoświatową tendencje starzejącego się społeczeństwa. Przy tym wyniku należy jednak pamiętać, że nadal panuje pandemia, a kolejne jej fale zbierają ponure żniwa…

Niestety, kolejne dane zebrane przez przasnyski ratusz, również nie są pocieszające. Przasnysz na przestrzeni ostatnich lat wyludniał się. Pod koniec roku 2020 liczył sobie 17 055 mieszkańców dane GUS). Za rok 2021 nie ma jeszcze ostatecznych danych dotyczących liczby mieszkańców. Natomiast przasnyski urząd udostępnił dane dotyczące zameldowań i wymeldowań. W roku 2020 w mieście zameldowały się 204 nowe osoby, natomiast wymeldowało się 210 i tu różnica nie jest jeszcze aż tak duża bo wynosi tylko 6. Natomiast już w roku 2021 ta rozbieżność zmieniła się znacznie: zameldowało się 185 osób, ale aż 328 postanowiło opuścić to miasto. Różnica wynosi 143 – czyli o aż tyle osób Przasnysz się „pomniejszył”. Miasto się wyludnia...

Więcej o statystykach, a także o popularnych imionach nowych mieszkańców regionu w aktualnym Tygodniku z 18 stycznia.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl