ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Przekazanie urny z ziemią z mogiły Żołnierzy Brygady Syberyjskiej

31 lipca odbyła się uroczystość przekazania urny z ziemią z mogiły Żołnierzy Brygady Syberyjskiej do Pawłowa Kościelnego.

Przekazanie rozpoczęło się na cmentarzu parafialnym w Chorzelach. Modlitwę poprowadził ksiądz z parafii Św. Mikołaja, po czym nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy Brygady Syberyjskiej.
Udział w uroczystości wzięli: ks. Wojciech Porowski z parafii Św. Mikołaja w Chorzelach, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Prezes Związku Piłsudczyków RP w Przasnyszu Weronika Zofia Wilkosz, ppłk Piotr Karłowicz z 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach Krzysztof Kolwicz, Sekretarz Społecznego Komitetu Budowy Upamiętnień Bohaterów Niepodległości w Pawłowie Kościelnym Jadwiga Płodziszewska, Prezes Grupy Rekonstrukcyjnej 14. Pułku Strzelców Syberyjskich Mariusz Maciaszczyk, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP w Ciechanowie wraz z pocztem sztandarowym oraz poczet sztandarowy jednostki OSP w Chorzelach.
Symbolicznego pobrania ziemi z mogiły i zdeponowania jej w urnie dokonali przedstawiciele Parafii Św. Mikołaja w Chorzelach, samorządu Powiatu Przasnyskiego oraz Związku Piłsudczyków RP.
Żołnierze 2. ORel przewieźli urnę do kościoła parafii Św. Macieja w Pawłowie Kościelnym, gdzie została przekazana na ręce księdza Proboszcza Huberta Komorowskiego. 2 października 2022 roku urna zostanie umieszczona w Pomniku Bohaterów Niepodległości razem z dwiema innymi, które przechowują ziemię z pola bitwy, na którym w obronie Rzeczypospolitej przed Rzeszą Niemiecką w 1939 roku polegli żołnierze 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy oraz ziemia z tzw. "Łączki" na Powązkach, gdzie bezimiennie chowano żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Druga część uroczystości odbyła się w Pawłowie Kościelnym, gdzie rozpoczęła się Msza Święta w intencji żołnierzy poległych w walkach. Mszę zakończył starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, a po nim głos zabrał dr Piotr Kaszubowski, który wygłosił wykład o bohaterskich walkach z bolszewikami, stoczonych w okolicach Chorzel w 1920 roku.
2 października o godz. 12 nastąpi odsłonięcie Pomnika Bohaterów Niepodległości z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Upamiętnień Bohaterów Niepodległości w Pawłowie Kościelnym.

fot. gov.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment