ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

414 tys. kur do zagazowania [AKUTALIZACJA]

Jak poinformował Jarosław Gałka, kierownik referatu zarządzania kryzysowego, do utylizacji zwierząt dojdzie w czwartek lub piątek. Jeszcze dziś w sprawie powiatu żuromińskiego i części powiatu sierpeckiego ma zostać wydane rozporządzenie wojewody mazowieckiego.

Opóźnienia w humanitarnym uśmierceniu zarażonego ptactwa wynika z braku dostępności gazu, co jest z kolei podyktowane trudną sytuacją w kraju i dużym zapotrzebowaniem na taką usługę. Według Jarosława Gałki, nie można uniknąć zagazowania całego inwentarza znajdującego się w ośmiu fermach w Chromakowie (gm. Lutocin), a to ze względu na to, że pracownicy przemieszczali się pomiędzy obiektami, a pasza jest podawana centralnie do wszystkich ferm. Do utylizacji będzie także ściółka i jaja.

Na szczęście kompleks ferm znajduje się w znacznej odległości od drogi, jest on odosobniony, a więc policja odcięła po prostu dostęp do kurników blokując jedyną drogę dojazdową. Wjazd na teren będą miały tylko służby i niezbędna obsługa, ponieważ do czwartku drób trzeba wyżywić.

O godz. 11 zbiera się w trybie online Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem wojewody Konstantego Radziwiłła, starosty żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego oraz starosty sierpeckiego Andrzeja Cześnika. Prawdopodobnie przed lub w trakcie tego spotkania zostanie przedstawione rozporządzenie, w którym wyznaczone zostaną konkretne strefy i pozostałe wytyczne. Najprawdopodobniej nie będzie ograniczeń w przemieszczaniu się lokalnej ludności.

We wczorajszym posiedzeniu sztabu w Żurominie brali udział starostowie oraz włodarze gmin objętych strefami (zapowietrzona i zagrożona). Nie brali w nim udziału wójtowie gmin Siemiątkowo i Kuczbork.

W gminach: Żuromin, Lubowidz, Lutocin i Bieżuń sołtysi będą prowadzili spis inwentarza (drobiu) w mniejszych w gospodarstwach rolnych.

 

Ukazało się ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego i sierpeckiego. 

Zgodnie z nim za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej "obszarem zapowietrzonym", uznaje się teren obejmujący w powiecie żuromińskim w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Przeradz Mały, Mojnowo, Swojęcin, Siemcichy, Obręb; w gminie Żuromin miejscowości: Poniatowo, Kruszewo, Będzymin.

Natomiast za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej "obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący w powiecie żuromińskim: w gminie Lutocin miejscowości: Pietrzyk, Głęboka, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Siemcichy, Szoniec, Psota, Chrapoń, Dębówka, Parlin, Lutocin, Boguszewiec, Elżbiecin, Seroki, Obręb, Zimolza, Jonne, Felcyn, w gminie Lubowidz: Obórki, Jasiony, Purzyce, Żarnówka, Rynowo, Sinogóra, Cieszki, Bądzyn, Łazy, Dziwy, Biały Dwór, w gminie Żuromin miejscowości: Tadajówka, Raczyny, Dąbrowice, Rozwozin, Będzymin, Rzężawy, Brudnice, Wiadrowo, Żuromin, Poniatowo, Dąbrowa, Cierpigórz, Olszewo, Franciszkowo, Młudzyn, Chamsk, Dębsk, w gminie Bieżuń miejscowości: Strzeszewo, Sadłowo, Sadłowo Parcele, Karniszyn, Karniszyn Parcele, Stawiszyn Zwalewo, Stawiszyn Łaziska, Kobyla Łąka, Dźwierzno, Kocewo, Myślin, Bieżuń, Dąbrówki, Władysławowo, Mak, zaś w powiecie sierpeckim w gminie Rościszewo miejscowości: Września, Polik i Puszcza.

W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania ferm. Można się z nim zapoznać klikając link: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenia-2021-r

Dokładne dane opublikujemy na naszych łamach w najbliższy wtorek.

Komentarze obsługiwane przez CComment