Masowy "grób" ptaków

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w Sarnowie miałoby powstać masowe "grzebowisko" drobiu, który wybito z powodu ptasiej grypy. Czekamy na oficjalne stanowisko Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ptactwo miałoby zostać zakopane na działce 308/8 położonej w obrębie geodezyjnym w Sarnowie, w gminie Kuczbork. Jest to działka należąca do Skarbu Państwa, a więc gmina nie musi wydawać pozwolenia na utworzenie grzebowiska.

Takie działanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest możliwe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. W art 19. podpunkcie e. ww. rozporządzenia czytamy, że właściwy organ, w tym przypadku wojewoda, może zezwolić na grzebanie lub spopielenie zwierząt, jeżeli wystąpi ognisko choroby, a transport tychże zwierząt niesie ze sobą zagrożenie epidemiologiczne.

- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie proceduje w przedmiotowej sprawie. W świetle przepisów prawa padłe zwierzęta traktowane są jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, a nie odpady i tym samym wydawanie decyzji w tym zakresie nie należy do kompetencji WIOŚ. Organem właściwym w zakresie nadzoru nad działalnością polegającą na usuwaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest lekarz weterynarii – wyjaśniała nam w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące grzebowiska drobiu w powiecie żuromińskim Milena Nowakowska, rzecznik prasowy WIOŚ w Warszawie.

Stanowisko rzeczniczki WIOŚ kłóci się z informacjami, jakie otrzymaliśmy nieoficjalnie, jakoby w czwartek (15 kwietnia br.) pracownicy WIOŚ przebywali na terenie ww. działki w celu jej oceny pod względem ewentualnego grzebowiska drobiu.

Dalszy ciąg artykułu w nr 15 z 13 kwietnia 2021 r.  Kup teraz

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież