ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Matura 2023 - nadzieje i obawy

Maturzystki ZS nr 3 Ciechanów (Fot. RM)

Tuż po majówce, 4 maja, egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpocznie się matura. Oprócz obowiązkowych egzaminów w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (wszystkie na poziomie podstawowym)‎ oraz wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), absolwenci liceów i techników przystąpią do dwóch egzaminów w części ustnej - z języka polskiego i obcego nowożytnego.

Część ustna to powrót do egzaminu dojrzałości sprzed epidemii, choć będzie wyglądać nieco inaczej. Ale to nie jedyna modyfikacja.

Najwięcej zmian zajdzie podczas egzaminu z języka polskiego. Arkusz zostanie podzielony na części: język polski w użyciu (praca z tekstem, argumentowanie, posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca, co jest nowością), test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) i wypracowanie nie krótsze niż 300 wyrazów. W części ustnej w zestawie zadań znajdą się dwa pytania (było jedno): pytanie z puli zadań jawnych (dostępnych dla uczniów) i dotyczące zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Odpowiadając, zdający przynajmniej w jednym pytaniu będzie musiał przedstawić własną perspektywę, co również stanowi nowość. Za to czas egzaminu pozostaje ten sam, czyli 30 minut. Właśnie ustnego polskiego uczniowie obawiają się najbardziej, choć niektórzy wspominają o części pisemnej i obawie przed błędem kardynalnym (według CKE to "błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej, do której odwołuje się zdający"), którego popełnienie oznacza uzyskanie 0 punktów z napisanego wypracowania. Pocieszające jest to, że trudno go popełnić.

Zmieniona formuła egzaminów 2023 dotyczy przede wszystkim uczniów czteroletnich liceów po szkole podstawowej. Mimo że ich koleżanki i koledzy z technikum, absolwenci gimnazjum (ostatni rocznik) również zdają egzamin ustny, będzie on dla nich wyglądać inaczej. Również podczas części pisemnej egzaminów będą obowiązywać zasady z tzw. formuły 2015.

Mimo zmian i egzaminów ustnych młodzież ma nadzieję, że matura zakończy się dla niej pomyślnie. Nadzieję mają także rodzice i nauczyciele, i zdaje się ona silniejsza od obaw.

Komentarze obsługiwane przez CComment