2 lipca: Piknik wojskowy w ciechanowskich koszarach

fot. Roman Nadaj