Grudusk: Misterium Męki Pańskiej

Na grodzisku w Grudusku około 80 osób przedstawiło Misterium Męki Pańskiej. Choć grali aktorzy amatorzy, zrzeszeni głównie w Parafialnym Kole Teatralnym, było to profesjonalne widowisko, trwające 2,5 godziny. Odtwórcy poszczególnych ról starali się jak najwierniej oddać ostatnie dni Chrystusa, jego ukrzyżowanie, a potem zmartwychwstanie. Widzowie nie kryli łez wzruszenia.

fot. Roman Nadaj

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl