ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Radni z dietami i (większość) z emeryturami

Jakie diety otrzymali w 2022 r. radni miejscy w Makowie Maz., a jakie dochody uzyskali z innych źródeł? Odpowiedzi na te pytania zawierają oświadczenia majątkowe, złożone przez radnych, a zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP-ie) Makowa Maz..

Obecnie na 15 radnych miejskich 6 osób to emeryci, 1 - rencista, 3 osoby są związane zawodowo z SPZOZ_ZZ, w tym przewodniczący i wiceprzewodnicząca, 2 osoby prowadzą działalność gospodarczą, 1 radny ją zawiesił, 2 osoby są zatrudnione w firmach.

Najpierw zerknijmy do oświadczeń Prezydium Rady Miejskiej. Jest ich troje: Dariusz Artur Miecznikowski, przewodniczący: SPZOZ-ZZ Maków Maz., technik - przychód brutto 73.992,32 zł, netto 70.992,32 zł, dieta - 23.616,00 zł; Małgorzata Jolanta Długołęcka, wiceprzewodnicząca: SPZOZ-ZZ Laboratorium Analityczne, Maków Maz., technik chemii - 119.226,90 zł, emerytura - 5.921,74 zł, dieta - 18.769,00 zł; Arkadiusz Dobrzyński, wiceprzewodniczący: gabinet fizjoterapii i masażu, jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza - przychód 48.575 zł, dochód 37.036,82 zł, przychód z wynajmu lokali - 10.800 zł, dieta - 18.494,00 zł.

Jaki dochód uzyskali pozostali radni? Oto oni (alfabetycznie): Grzegorz Bielacki: SP ZOZ Maków Maz., ratownik medyczny, działalność gospodarcza Ratownictwo Medyczne Grzegorz Bielacki - przychód 217.972,83 zł, dochód 205.606,30 zł, dochody z tytułu zatrudnienia i działalności gospodarczej - przychód 13.628,80 zł, dochód 12.334,24 zł, dieta - 11.151,00 zł; Grzegorz Boguszewski: dochód z tytułu emerytury - 78.183,82 zł, dieta - 16.524,00 zł; Paweł Falba: jednoosobowa działalność gospodarcza - zawieszona, dieta - 12.99,00 zł; Sławomir Maciej Leśniak: właściciel, działalność gospodarcza Usługi Budowlane - Sławomir Leśniak - przychód 20.504,38 zł, dochód 5.888,40 zł, zasiłek chorobowy - 2.104,38 zł, dieta - 15.835 zł; Jan Mróz: emerytura - 34.641,22 zł, dieta - 14.172,00 zł; Krzysztof Adam Ogar: renta ZUS - 24.561,92 zł, dieta - 13.163,00 zł; Marian Paczkowski: emerytura - 41.274,57 zł, członek rady nadzorczej - 2.112,00 zł, dieta - 14.172,00 zł; Mirosław Piątek: emerytura - 27.973,48 zł (brutto), dieta - 16.524,00 zł (netto); Zdzisław Sawicki: emerytura - 37.535,14 zł, dieta - 16.524,00 zł; Tadeusz Szczuciński: emerytura - 27.080,00 zł, dieta - 12.254,00 zł; Michał Arkadiusz Śmiałkowski: market budowlany "Mrówka" Maków Maz., handlowiec - 56.203,11 zł, członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Jubilatka" (od czerwca 2022) - 3.612,00 zł, inne dochody - 2.627,00 zł, dieta - 16.524,00 zł; Paweł Zmorzyński: Juma Sp. z o.o. w Makowie Maz., specjalista ds. ciepłownictwa - 56.044,64 zł, Urząd Miejski w Makowie Maz. - 5.796,00 zł, Netbis Sp. z o.o. - 2.067,70 zł, dieta - 3.752,00 zł.

Warto przypomnieć, że Paweł Zmorzyński (KW Nasze Miasto Maków), wcześniej informatyk w Urzędzie Miejskim w Makowie Maz., prezes Stowarzyszenia Małe Księstwo Makowskie, to nowy radny, wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w ubiegłym roku, po tym jak Wojciech Traczewski, emeryt, 26 maja 2022 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji radnego, zaznaczając, że decyzja podyktowana jest względami zdrowotnymi. Postanowienie [...] Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wpłynęło do Urzędu Miejskiego 6 czerwca (informowaliśmy o tym na łamach).

Komentarze obsługiwane przez CComment