ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Radni pytają - co się dzieje ze szpitalem?

Płońska rada miejska wystosowała list otwarty do władz powiatu, w którym formułuje 14 pytań dotyczących sytuacji finansowej płońskiego szpitala.

Pod listem podpisało się 8 radnych. Jak czytamy, publikacja listu ma związek z otrzymywanymi licznymi pytaniami od mieszkańców miasta oraz brakiem odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje.
W liście radni najpierw pytają o przyczyny odwołania dyrektora Pawła Obermeyera, a następnie o zadłużenie SPZZOZ w dniu jego odwołania, a także po odejściu Marcina Ozdarskiego, Witolda Achcińskiego i Liliany Kraśniewskiej. Kolejne pytania dotyczą podjętych kroków wobec byłych dyrektorów, a także informacji o nadzorze nad działalnością szpitala i opinii Rady Społecznej w sprawie dyrektor Kraśniewskiej. Przedmiotem następnych pytań jest doświadczenie i tryb powołania dyrektora ds. administracyjno-technicznych Grzegorza Czerniawskiego, a także ewentualnego konfliktu podległości z sekretarzem Anną Czerniawską. Ostatnie z pytań dotyczą zaś podejrzenia ewentualnej prywatyzacji szpitala oraz działań Rady Społecznej oraz przedstawiciela wojewody w sprawie zapobiegania obecnej sytuacji placówki.
20 marca ze strony radnych padło kolejne 5 pytań, tym razem dotyczących informacji od pacjentów w sprawie problemów z dostępem do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej w Płońsku, co miało wydarzyć się w niedzielę 19 marca.
- Nieobecność lekarza w punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w godzinach 8:00-20:00 była spowodowana przyczynami losowymi. W punkcie NiŚOZ obecna była pielęgniarka, która udzielała pacjentom informacji dotyczącej przekierowania na szpitalny SOR lub do NiŚOZ w Raciążu oraz wykonywała obowiązki w ramach swoich kompetencji w zakresie pomocy medycznej. Dodatkowo personel medyczny zamieścił informację odsyłającą pacjentów w pierwszej kolejności do przyszpitalnego SOR-u, a w drugiej kolejności do punktu NiŚOZ w Raciążu. Brak lekarza na dyżurze w Płońsku nie ma związku z działaniem punktu NiŚOZ w Raciążu. Pragniemy nadmienić, że sytuacje wynikające z przyczyn losowych, a skutkujące brakiem lekarza na dyżurze w NiŚOZ, już wcześniej miały miejsce i były incydentalne - w odpowiedział w  komentarzu pod facebookowym postem ratusza płoński szpital.

Komentarze obsługiwane przez CComment