ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Więcej studentów niż rok temu

Fot. Archiwum AFIBV

Rok akademicki w Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie rozpoczęło około 900 studentów oraz około 60 doktorantów, czyli więcej osób niż rok temu.

Rekrutacja w tym roku, jak informuje pułtuska uczelnia, wypadła lepiej niż w ubiegłym. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: bezpieczeństwo narodowe oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Nowi studenci, przyjęci na kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, historia, pedagogika, oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna złożyli uroczyste ślubowanie przed władzami uczelni, wykładowcami i starszymi koleżankami i kolegami podczas inauguracji roku akademickiego. Wspólnie ze studentami w Pułtusku nowy rok akademicki przywitali rektor dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor AFiBV, prorektor ds. jakości kształcenia dr Grzegorz Mathea, dr Małgorzata Gogolewska-Tośka, dziekan Wydziału Humanistycznego w Pułtusku oraz inni wykładowcy.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie oraz jej filia, Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku oferują łącznie 17 kierunków studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich a także studia podyplomowe i doktorskie.

Cały artykuł w TC nr 49 z 5.12.2023 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment