ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Katarzyna Bugaj ponownie najlepsza w Ciechanowskim Dyktandzie. Tym razem o honorze i... profesorze

Agata Korzeniowska i Katarzyna Stawicka z STO Ciechanów, autorki ciechanowskiego dyktanda
Agata Korzeniowska i Katarzyna Stawicka z STO Ciechanów, autorki ciechanowskiego dyktanda

Tegoroczna edycja ciechanowskiego dyktanda, które odbyło się 9 grudnia 2023 roku w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych było miniwykładem o honorze, nawiązywało także do nadania prof. Jerzemu Bralczykowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów.

Oto jego treść:

Grudniowy miniwykład o maksiprawie honoru

Honor to poważny temat, żadne tam - chciałoby się rzec - heheszki. Słowo ma potencjał, a jaki przepotężny wachlarz znaczeń! Z historii idei honoru wyłania się niezachwiana wiara w zasady moralne i niekwestionowany prestiż. Mimo upływu wieków rolę życiowego drogowskazu doskonale może wszak odgrywać moralny kodeks wzorowany na ponadczasowym etosie japońskich samurajów. 

Honor to także hojność w okazywaniu grzeczności, co przeciwstawia go chuligaństwu i rozhulanemu chamstwu. Przykłady niehonorowych postaw można by mnożyć: dyshonorem jest między innymi niebranie odpowiedzialności za błędy czy niebłahe uchybienia. Za hańbę uważano niegdyś spoufalanie się z ludźmi nie najwyższego stanu. Honor w znaczeniu karty starszej od dziesiątki to może nie najpopularniejsze, ale też warte odnotowania użycie pojęcia. Zachowaniami honorowymi są niewątpliwie odwaga i unikanie niedyskrecji, niehonorowymi natomiast tchórzostwo i plotkarstwo.

Na koniec creme de la creme naszego spotkania: mamy honor gratulować Szanownemu Patronowi naszego dyktanda nowo nabytego Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. Chapeau bas, Panie Profesorze!

Komentarze obsługiwane przez CComment