ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Dlaczego audyt UX jest kluczowy dla sukcesu Twojej firmy?

Audyt UX, nazwany też audytem użyteczności strony internetowej, stanowi nieodłączny element dbania o sukces firmy w dzisiejszym świecie online. W miarę jak konkurencja w sieci rośnie, zapewnienie użytkownikom doskonałego doświadczenia staje się coraz ważniejsze. Dlaczego więc audyt UX jest kluczowy dla sukcesu Twojej firmy? W poniższym artykule rozwiniemy ten temat i wyjaśnimy, dlaczego warto przeprowadzić analizę użyteczności swojej witryny.

Co to jest audyt UX?

Zanim wyjaśnimy, czym jest audyt UX, skupmy się na tym, co kryje się za literami UX. To nic innego, jak skrót od słów user experience, co w tłumaczeniu z angielskiego oznacza doświadczenie użytkownika. Audyt użyteczności polega na przeprowadzaniu szczegółowej oceny strony internetowej albo aplikacji pod kątem użyteczności i przyjazności dla użytkowników. Jest to kompleksowa analiza, która bada różne aspekty interfejsu użytkownika, w tym nawigację, dostępność, wygląd i działanie strony. Celem audytu UX jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów, które mogą utrudniać użytkownikom i użytkowniczkom korzystanie z serwisu.

 

Cel analizy użyteczności strony internetowej

Jak wspomnieliśmy, audyt użyteczności strony internetowej przeprowadza się w celu określenia, jak bardzo strona jest przydatna i wygodna dla jej użytkowników. Chodzi o to, aby upewnić się, że interfejs jest zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić łatwe i efektywne korzystanie z serwisu. W przypadku sklepów internetowych audyt UX strony sprawdza również, czy proces zakupowy jest intuicyjny i sprawia, że klienci chętnie dokonują zakupów. Zadaniem specjalistów przeprowadzających taką analizę jest również identyfikacja kluczowych problemów oraz sugestie ich rozwiązania.

 

Na czym polega audyt UX?

Audyt UX skupia się na analizie różnych aspektach strony internetowej, w tym:

 1. Projekcie strony: Ocenia wygląd strony, jakość grafiki, układ treści, czytelność tekstu i inne elementy projektu.
 2. Używalności: Sprawdza, czy nawigacja po stronie jest intuicyjna, czy użytkownicy mogą łatwo znaleźć potrzebne informacje i funkcje.
 3. Dostępności: Analizuje dostępność strony dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. niedowidzeniem.
 4. Wydajności: Ocenia czas ładowania strony i jej ogólną wydajność, co ma wpływ na satysfakcję użytkowników.
 5. Testów użytkowników: W niektórych przypadkach analiza może obejmować badania z udziałem rzeczywistych użytkowników, którzy próbują korzystać z serwisu i dostarczają opinii.
 6. Kwestie techniczne: Sprawdza, czy strona działa poprawnie.

 

Wynik audytu UX – co zawiera i jak czytać raport?

Raport z audytu użyteczności zawiera wiele informacji istotnych dla właściciela strony. W raporcie znajdziesz następujące dane:

 1. Informacje o przyczynach i okolicznościach audytu, w tym kto go zlecił, kiedy i przez kogo został przeprowadzony.
 2. Zakres analizy, czyli czy audyt dotyczył całej strony lub jej fragmentów, a także czy skupiał się na przeglądzie procesów biznesowych.
 3. Metodykę przeprowadzenia audytu, w tym czy korzystano z list kontrolnych, analizy heurystycznej, badań z użytkownikami itp.
 4. Podsumowanie oceny strony pod względem użyteczności, w tym główne zalety i wady, ocenę wyglądu i dopasowania do grupy docelowej.
 5. Propozycje usprawnień i rekomendacje dotyczące poprawy strony, wraz z priorytetami.
 6. Rekomendacje dotyczące dalszych kroków, takich jak bardziej szczegółowe badania użytkowników, projektowanie interfejsu, a także monitorowanie i testowanie po wprowadzeniu zmian.

 

Dlaczego audyt UX jest kluczowy dla sukcesu firmy?

Audyt UX strony internetowej jest kluczowy dla sukcesu firmy z kilku powodów:

 1. Poprawa użyteczności: Pomaga zidentyfikować i naprawić problemy, które mogą utrudniać użytkownikom korzystanie z serwisu. Poprawa użyteczności przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów i większą lojalność.
 2. Zwiększenie konwersji: Dobre doświadczenie użytkownika może znacząco wpłynąć na wskaźniki konwersji, takie jak liczba transakcji w sklepie internetowym lub liczba leadów w przypadku stron B2B.
 3. Konkurencyjność: Współcześni klienci mają wysokie oczekiwania co do interfejsów online. Strona, która nie spełnia tych oczekiwań, może tracić klientów na rzecz konkurencji.
 4. Redukcja kosztów naprawczych: Wykrycie problemów z użytecznością na wczesnym etapie pozwala uniknąć kosztownych napraw w przyszłości. Poprawa stron internetowych na etapie projektowania jest znacznie tańsza niż późniejsza modyfikacja już istniejących rozwiązań.
 5. Lepsze dane analityczne: Audyt użyteczności strony może pomóc w zrozumieniu, jak użytkownicy korzystają z witryny, co jest dla nich ważne i jakie są ich potrzeby. To cenne informacje przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Podsumowując, audyt UX strony internetowej to kluczowy proces, który może znacząco wpłynąć na sukces Twojej firmy w środowisku online. Działa jak lustro, które pozwala spojrzeć na swoją stronę oczami użytkowników, co jest kluczowe dla zapewnienia im doskonałego doświadczenia, które przekłada się na lepszą realizację wyznaczonych celów biznesowych.

Tekst powstał przy współpracy z serwisem ARTNOVA.

Komentarze obsługiwane przez CComment