ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Dofinansowanie dla gminy Ojrzeń

Sejmik Województwa Mazowieckiego 18 maja przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". Gmina Ojrzeń z tego źródła otrzyma pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań w łącznej wysokości 50 tys. zł

Pozostałe koszty realizacji zadań - kwotę ok. 100 tys. zł poniesie Gmina Ojrzeń z środków własnych.
Lista dofinansowanych zadań:
Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności Sołectwa Dąbrowa;
Budowa Placu zabaw w miejscowości Żochy;
Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioły;
Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś;
Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie.

Komentarze obsługiwane przez CComment