ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Matura 2023 z j. polskiego - Człowiek istota pełna sprzeczności...

Fot. I LO im. Zygmunta Krasińskiego

W czwartek, 4 maja punktualnie o godz. 9 maturzyści zasiedli w szkolnych ławach, aby napisać egzamin z języka polskiego. Wiemy z jakimi tematami muszą zmierzyć się uczniowie na egzaminie maturalnym. Pisemny egzamin z języka polskiego muszą skończyć do godz. 13. W powiecie ciechanowskim do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 600 absolwentów szkół średnich (w kraju ok. 250 tys.).

"Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury". To jeden z tematów wypracowania z języka polskiego, który muszą napisać maturzyści zdający egzamin w starej formule 2015. Drugi temat brzmiał: "Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury".

Z kolei uczniowie liceów zdający maturę w nowej formule mają do wyboru dwa tematy: "Człowiek - istota pełna sprzeczności". W tej pracy muszą odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego lub dramatycznego oraz innych utworów literackich; drugi temat brzmi: "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego bohaterem?

Tegoroczna matura odbywa się w dwóch formułach - 2015 i 2023. W nowej formule będzie zdawać pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z innym programem kształcenia. Egzamin w formule 2015 piszą absolwenci 4-letniego technikum, którzy uczęszczali jeszcze do gimnazjów. Maturę w tej formule zobowiązani są napisać również uczniowie szkół branżowych drugiego stopnia.

Fot. M. Stawicki

Komentarze obsługiwane przez CComment