ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Ciechanowie

Fot. UM w Ciechanowie

W całym kraju trwają uroczyste obchody związane ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja. Obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia konstytucji. W Ciechanowie uroczystości odbyły się na pl. Kościuszki, pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, uczniowie oraz członkowie licznych stowarzyszeń. Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele Chmielnickiego, naszego miasta partnerskiego w Ukrainie.

W trakcie wydarzenia odsłonięto oryginalną, odnalezioną po 82 latach tablicę poświęconą żołnierzom POW. Znajdowała się ona na monumencie wzniesionym w 1932 r. i przedstawiała nazwiska poległych bohaterów walk 1918-1920. Ukrywana przez lata tablica zastąpiła teraz jej replikę z 1997 r.
W 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja delegacje złożyły kwiaty, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W organizację uroczystości włączyli się 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Ciechanów oraz Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
Wartę honorową pod pomnikiem pełnili żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, kadeci ciechanowskich szkół mundurowych oraz Związek Piłsudczyków RP.

Fot. UM w Ciechanowie

Komentarze obsługiwane przez CComment