Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza na XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa 13 czerwca 2021 roku.

Ze względu na panującą pandemię tegoroczne MDR odbędą się tylko i wyłącznie na polu doświadczalnym. Przez cały czerwiec prezentować będziemy Państwu różnego rodzaju obserwacje, badania i doświadczenia. Na polu doświadczalnym można będzie zobaczyć rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów.

Prezentowane będą kolekcje odmian z 22 gatunkami roślin uprawnych (361 odmian), 5 doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza na ziarno), a także niechemiczne metody zwalczania agrofagów na przykładzie mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka jadalnego, prezentacje technologii uprawy roślin uwzględniające zrównoważone nawożenie w oparciu o opracowane plany nawożenia oraz prezentacje technologii ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów.

13 czerwca na polu doświadczalnym spotkacie Państwo zarówno naszych doradców jak i również przedstawicieli firm z branży rolniczej, którzy udzielą Państwu porad i informacji.

Dla zainteresowanych dostępny będzie plan „Pola doświadczalnego”. Szczegółowe informacje na temat prac prowadzonych na polu zamieszczone są na stronie www.modr.mazowsze.pl w zakładce Pole doświadczalne.

Wyrażamy nadzieję, że wymiana doświadczeń i informacji między rolnikami, naukowcami i doradcami rolniczymi Ośrodka będzie satysfakcjonująca dla wszystkich.

Pani/Pana również nie może zabraknąć. Zapraszamy.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież