Mazowieckie wsparcie dla gminy Glinojeck

Gmina Glinojeck otrzymała wsparcie z sejmiku województwa na realizację trzech zadań. Umowa z marszałkiem Adamem Struzikiem podpisana została 15 maja w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Dofinansowane zadania to modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz – II i III etap (kwota dotacji 550 009 zł), wsparcie sołectw Dreglin, Dukt-Krusz, Glinojeck, Sadek, Stary Garwarz (kwota 44 tys. zł) oraz modernizacja strażnicy w miejscowości Szyjki (14 tys. zł.).
- Jak zaczynać tydzień, to właśnie w taki sposób. Dziękuję za wsparcie i zaczynamy realizację inwestycji – przekazał burmistrz miasta i gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl