PCK pomaga najuboższym

Ciechanowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi wiele inicjatyw mających na celu wsparcie swoich podopiecznych. Jedną z nich jest projekt p.n. „Czerwonokrzyska pomoc najuboższym”, realizowany wspólnie z Fundacją PZU.


Projekt jest realizowany od 15 kwietnia ubiegłego roku i ma trwać do końca lutego br. Jego celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodzin i osób samotnie mieszkających, wywodzących się ze środowisk potrzebujących wsparcia.
Polski Czerwony Krzyż to organizacja, której jednym z zadań statutowych jest właśnie pomoc humanitarna na rzecz ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pozbawionych czasowo lub trwale możliwości godnego życia i prawidłowego funkcjonowania w swoim środowisku. Choć w ostatnich latach poprawiła się stopa życiowa Polaków, wciąż nie brakuje ubogich i potrzebujących wsparcia.
Jak informuje szefowa ciechanowskiego oddziału PCK, Bożena Podleńska, w ramach projektu zadaniem zostało objęto 100 najuboższych z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy od wielu lat korzystają z różnych form pomocy. Są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Niektórzy nie mają pracy. Wiele osób nie ma możliwości zatrudnienia ze względu na przewlekłe choroby, niepełnosprawność lub podeszły wiek.
Realizując projekt „Czerwonokrzyska pomoc najuboższym” PCK zapewnia swoim podopiecznym gorące posiłki oraz warzywa i owoce, podstawowe środki higieny osobistej, a także podstawowe artykuły prozdrowotne.
Okres jesienno – zimowy jest szczególnie trudnym okresem dla podopiecznych tej organizacji, dlatego w tym czasie osoby uczestniczące w projekcie otrzymywały świeże owoce, miód czy witaminy, co pozytywnie wpłynęło na zwiększenie odporności i poprawę ich stanu zdrowia.

Więcej w wydaniu papierowym TC. 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl