ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Rok wytężonej pracy - inwestycje w gminie Ciechanów

To co należy uznać za duży sukces na koniec ubiegłego roku, to jednogłośne uchwalenie rekordowego budżetu Gminy Ciechanów na 2024 rok. Budżet z 50 mln w roku 2023, wzrasta do 70 mln w roku 2024, a udział wydatków inwestycyjnych sięga powyżej 40 %. Na projekty rozwojowe w 2024r zamierzamy wydać rekordowe ponad 30 mln zł (wobec 10 mln w 2023 r. i 3,8 mln zł w 2022 r.) – twierdzi Stefan Pawłowski, wójt gminy wiejskiej Ciechanów.

- Z chwilą objęcia przeze mnie funkcji wójta gminy Ciechanów, 13 marca 2023 r.  zapowiadałem, że pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój gminy będzie dla mnie priorytetem. Tym bardziej, że dotychczas gmina nie była liderem w pozyskiwaniu funduszy. Wszystkie nasze działania były skoncentrowane na przygotowaniu dobrych projektów oraz skutecznym pozyskiwaniu środków na inwestycje i projekty rozwojowe - zapewnia wójt.

Inwestycje w Chruszczewie, przebudowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowej
W 2023r. gmina Ciechanów otrzymała dofinansowanie m.in. na : remont ul. Młynarskiej w Chruszczewie, przebudowę ul. Słonecznej w Chruszczewie, przebudowę drogi Niestum- Przążewo, przebudowę drogi Chruszczewo – Gorysze oraz drogi Nużewo – Bielin. 

Oprócz dofinansowania na inwestycje drogowe, gmina otrzymała dofinansowanie 7 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. 

Zakup nowego wozu strażackiego
Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Rydzewo w kwocie ponad 1,3 mln zł ze środków unijnych, a dzięki rekordowej frekwencji w wyborach parlamentarnych naszych mieszkańców, otrzymaliśmy dodatkowe 2,5 mln zł, które spożytkujemy m.in. na remont i rozbudowę budynku OSP Modła czy remonty świetlic. Otrzymaliśmy jako gmina również inne środki w mniejszych kwotach, z Samorządu Mazowieckiego w ramach dofinansowania funduszy sołeckich kwotę 50 tys. zł, kolejne 100 tys. z FOGR na II etap remontu drogi Kownaty Żędowe- Pieńki Niechockie, 150 tys. na remont świetlicy w Gąskach, jak również z WFOŚiGW kwotę ok. 300 tys. na wymianę opraw i oświetlenia na energooszczędne w SP w Gumowie i Urzędzie Gminy oraz szereg innych. 

4,6 mln zł z Polskiego Ładu
Jeśli chodzi o kluczowe inwestycje zrealizowane w 2023 r. to należy wymienić przede wszystkim modernizacje SUW w Gumowie. Inwestycja za kwotę ponad 4,6 mln zł z dofinansowaniem  z funduszu Polski Ład w kwocie około 3 mln zł. Zrealizowaliśmy również oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy  - łącznie 7 zadań za kwotę ok. 1 mln zł, a także inwestycje wodociągowe, tj.  8 zadań na terenie gminy Ciechanów za kwotę ponad 1,2 mln zł. W 2023r. wymieniliśmy oświetlenie na energooszczędne w SP Gumowo i Urzędzie Gminy za 300 tys. zł, przeprowadziliśmy remont ulicy Młynarskiej w Chruszczewie za kwotę 1 mln zł, drogi Kownaty Żędowe – Pieńki Niechockie za 250 tys., remont Świetlicy w Gąskach za łączną kwotę 300 tys., oraz budowę świetlicy kontenerowej Nużewo za 700 tys. zł, remont świetlicy Niechodzin za kwotę blisko 100 tys. złotych, montaż lamp solarnych za kwotę 180 tys. i inne inwestycje w ramach funduszy sołeckich.

Strategia Rozwoju Gminy Ciechanów 
To co istotne to zakończyliśmy pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Ciechanów i została ona uchwalona w 2023r. jako podstawowy dokument określający kierunki rozwojowe gminy. Ponadto w ramach Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa, udało nam się wpisać w końcowym etapie tworzenia strategii szereg interesujących nas zadań własnych, jak również dopisać gminę do programów jako partnerzy. 

Jako przykład podam ambitny projekt, który udało nam się wpisać do tej strategii, a mianowicie rewitalizację zabytkowego parku dworskiego w Sokołówku. Wcześniej były plany sprzedaży lub oddania tego terenu. My uważamy, że obiekt ten zasługuje na kompleksową rewitalizację wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz uczynienie go znaczącą lokalną atrakcją turystyczną – uważa wójt Pawłowski.

Wspomniane wcześniej inwestycje, które otrzymały dofinansowanie zewnętrzne wymagają realizacji. Z chwilą otrzymania wszelkich zgód na rozpoczęcie inwestycji będziemy jako gmina przystępować do ich realizacji. Z myślą o potrzebach mieszkańców tworzone były projekty w zakresie inwestycji wodociągowych, które to w niedługim czasie powinny być zakończone, tj. łącznie 13 zadań na terenie gminy. Bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców Chruszczewa jest przebudowa ul. Chruszczewskiej. Kolejne przygotowane inwestycje to remonty dróg w Kanigówku, w Rzeczkach, Gąskach, czy też przebudowa ulicy Wierzbowej i Wrzosowej w Pęchcinie oraz drogi Ujazdówek – Rutki Głowice. 
Oprócz projektów drogowych i wod – kan chcemy również realizować inne projekty rozwojowe, takie jak budowa placów zabaw, świetlic czy też boisk szkolnych przy SP Gumowo oraz SP Chotum. Szkoła Podstawowa w Chotumiu będzie również poddana głębokiej termomodernizacji. Chcemy zacząć inwestować również w szkolnictwo oraz naszych najmłodszych i w tym zakresie planowana jest budowa przedszkola samorządowego wraz z oddziałem żłobkowym.  

Rok wytężonej pracy
Reasumując, rok 2023 to był czas przede wszystkim wytężonej pracy, nie tylko mojej, ale wielu pracowników Urzędu Gminy Ciechanów, którym w tym miejscu chciałby serdecznie podziękować za zaangażowanie. W tym okresie chciałem wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje, w dużej mierze się to udało. Myślę, że łączna kwota pozyskanych dotychczas środków w wysokości 25 mln zł, to jest więcej niż w ciągu poprzednich 2 kadencji, najlepiej o tym świadczy.

Był to okres również zmian kadrowych i organizacyjnych, głownie w obszarze inwestycji. Chciałbym podkreślić również dobrą współpracę z Radą Gminy. Uważam, że Gmina Ciechanów zasługuje na wiele więcej. Gmina ma bardzo duży potencjał rozwojowy, dotychczas nie dość wykorzystywany. Dlatego obecnie pracujemy nad ambitnymi projektami na kolejne lata, które uczynią Gminę Ciechanów jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do życia, pracy i odpoczynku. Wkrótce będę informował o efektach naszych działań, a że jestem skuteczny to mam nadzieję, że udowodniłem już w ciągu tych kilku miesięcy pracy na stanowisku wójta Gminy Ciechanów – obiecuje wójt Stefan Pawłowski.

Komentarze obsługiwane przez CComment