ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Zawody strzeleckie PCK przypominają o honorowym krwiodawstwie

Fot. RM

Zawody strzeleckie organizowane przez PCK w Ciechanowie mają już swoją długoletnią tradycję. W środę, 20 września na terenie oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Rzeczkowskiej odbyła się 27. edycja imprezy. W tym roku o miano najlepszego zespołu walczyło aż 58 drużyn.

Ta popularna impreza organizowana jest przede wszystkim z myślą o honorowych krwiodawcach, członkach i opiekunach szkolnych kół PCK, wolontariuszach i działaczach Polskiego Czerwonego Krzyża. Na zawody zapraszane są ponadto instytucje związane z samorządem, przedsiębiorcy, pracownicy oświaty czy służby mundurowe.

- Organizacja przedsięwzięcia służy promocji powiatu ciechanowskiego jak również promowania idei honorowego oddawania krwi, która jest niezbędna do ratowania życia ludzkiego - wyjaśnia Bożena Podleńska, dyrektor PCK w Ciechanowie.

Czteroosobowe zespoły tradycyjnie rywalizowały w trzech kategoriach: Honorowych Dawców, Kobiet, Działaczy. Zmagania polegały na tym, aby strzelając do tarczy z karabinku pneumatycznego, zdobyć jak największą liczbę punktów.  

Wyniki: 

Kategoria Honorowych Dawców Krwi ; 1. miejsce HDK Metaltech Ciechanów (157 pkt), 2. HDK OSP Glinojeck (152 pkt), 3. HDK Nadleśnictwo Ciechanów (151 pkt); indywidulanie: 1. Mariusz Ogrodziński z klubu HDK przy OSP Opinogóra Góra - 46pkt , 2. Michał Kryszczak z klubu HDK przy Metaltech Ciechanów – 45 pkt, 3. Kamil Kocot z Klubu HDK przy OSP w Glinojecku - 44pkt 

Kategoria Kobiet: 1. Fanar Ciechanów - 138 pkt, 2. Zespół Szkół Technicznych CKU - 137 pkt, 3. PCKiSz - 130 pkt; indywidualnie: 1. Edyta Bojkowska-Kolak (PCKiSz w Ciechanowie) - 45 pkt, 2. Ewelina Humięcka (PUP) - 40 pkt, 3. Ewa Żmijewska (ZST CKU) - 40 pkt

Kategoria Działacze  i osoby wspierające honorowe Krwiodawstwo: 1. Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Ciechanowie (161 pkt), 2. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ciechanowie (159 pkt), 3.  I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (158 pkt); indywidualnie: 1. Marcin Wojda z Urzędu Gminy Opinogóra  -47 pkt, 2. Adam Oglęcki z Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie  - 46pkt, 3. Sławomir Cieśliński z Sanepid Ciechanów – 46pkt.     

Partnerem wydarzenia był samorząd województwa mazowieckiego. Patronat nad zawodami  objął starosta ciechanowski. Współorganizatorami zawodów byli 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej i Liga Obrony Kraju w Ciechanowie.

 

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment