ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Bezpłatna pomoc prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie DZIAŁDOWSKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
W Powiecie Działdowskim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

- Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatne mediacje

    Działdowo, Starostwo Powiatowe, ul. Jagiełły 6/8 - poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8:00 - 12:00, czwartek i piątek w godz. 13:00 - 17:00.
     Lidzbark, ul. Dworcowa 2 - poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13:00-17:00, czwartek, piątek w godz. 8:30-12:30.

  - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne mediacje

    Rybno, ul. Lubawska 15 - poniedziałek i wtorek w godz. 14:00 - 18:00.
    Płośnica, ul. Dworcowa 52 - środa w godz. 8:00 - 12:00.
    Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5 - czwartek w godz. 13:00 - 17:00, piątek w godz. 8:00 - 12:00.

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?
Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
- tel. 23 697 59 67 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
- informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
- wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
- poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
- nieodpłatną mediację.

 Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
- poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
- skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?
- poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Więcej informacji:

- https://powiatdzialdowski.pl/kategoria/prawo/

- https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-dzialdowski-2022/

Komentarze obsługiwane przez CComment