Kozłowo: Księgowa okradała gminę przez ponad 10 lat

Do nidzickiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko nieuczciwej księgowej, która przez wiele lat regularnie uszczuplała budżet gminy Kozłowo. Opłacając prywatne rachunki, kobieta wyprowadziła z konta Gminnego Centrum Kultury i Sportu blisko 150 000 zł.

Nidziccy śledczy zakończyli sprawę nieuczciwej księgowej, która jak wynika z ich ustaleń, od 11 lat regularnie w celach prywatnych korzystała z firmowych pieniędzy. Korzystając z konta GCKiS 36-latka regularnie płaciła prywatne rachunki, faktury oraz inne zobowiązania. Swój przestępczy proceder prowadziła w latach 2008-2019, uszczuplając tym samym budżet gminy Kozłowo finansujący instytucję, w której pracowała, o kwotę blisko 150 000 zł. Cała sytuacja ujrzała światło dzienne przypadkiem, gdy jej pracę skontrolował przełożony.

- Zebrany w ciągu kilkunastu miesięcy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie łącznie 101 zarzutów: kradzieży, podrobienia dokumentu i popełnienia przestępstwa z ustawy o rachunkowości – informuje Alicja Pepłowska z KPP w Nidzicy.

Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów, a swoje działanie usprawiedliwiała trudną sytuacją i ciążącymi na niej zobowiązaniami finansowymi. Śledczy zajęli mienie 36-latki na kwotę 78 000 zł. Oprócz tego kobieta wpłaciła 10 000 zł poręczenia majątkowego.

W marcu 2021 r. skierowano przeciwko 36-latce akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Nidzicy. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto, kobieta musi również liczyć się z zastosowaniem przez sąd zakazu wykonywania zawodu oraz zajmowania stanowisk i funkcji związanych z zarządzaniem i prowadzeniem księgowości.

Tuż po ujawnieniu sprawy oświadczenie wydał wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak. Tłumaczy on, iż nadużycie zostało wykryte w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Gminy.

- Kontrolę przeprowadził skarbnik gminy, w ramach prowadzonej kontroli zarządczej jednostek podległych urzędowi, po której, na wniosek dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, zarządziłem przeprowadzenie w jednostce kompleksowej kontroli. W wyniku skrupulatnej analizy dokumentów oraz ksiąg rachunkowych ujawniono szereg nieprawidłowości, które szczegółowo opisano w protokole kontroli. Jeszcze w trakcie prowadzenia kontroli, zostały zawiadomione organy ścigania. W toku prowadzonych czynności śledczych na bieżąco przekazywaliśmy na dokumenty oraz wszystkie fakty ujawniane podczas kontroli. W tej sprawie złożyłem również zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, które jest w toku. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcia zarówno sądu, jak i organów badających przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i do czasu zakończenia przez te organy prowadzonych postępowań, powstrzymam się od udzielania szczegółowych informacji, o okolicznościach i dokumentach będących dowodami w sprawach - czytamy w oświadczeniu. 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl