Bal charytatywny PCK

Zwykle bal charytatywny ciechanowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża odbywa się w karnawale, ale tym razem można go było zorganizować dopiero 6 maja. Mimo to imprezie przyświecał ten sam szczytny cel. Zbierano fundusze na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin.

Fot. Roman Nadaj

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl