Dzień Edukacji Narodowej w regionie

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończyły się uroczystością, zorganizowaną 27 października w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Podczas uroczystości wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a także Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Swoje święto obchodzili wspólnie nauczyciele i pracownicy oświaty oraz osoby z oświatą związane reprezentujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński.

Uroczystość zorganizowało Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie.

Fot. Roman Nadaj

IK

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl