Gaudeamus w Państwowej Uczelni Zawodowej

Blisko 600 nowych studentów rozpoczęło naukę w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Ich przedstawiciele wzięli udział w immatrykulacji podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 11 października w auli uczelni przy ul Wojska Polskiego w Ciechanowie.„Gaudeamus igitur” zabrzmiało po raz dwudziesty drugi. Korespondowało z nim pełne optymizmu wystąpienie, jakie wygłosił rektor dr inż. Grzegorz Koc.

Fot. Roman Nadaj

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl