Inscenizacja bitwy pod Arcelinem

Szarża Arcelińska w 1920 roku przeszła do historii nie tylko ze względu na waleczność Polaków. Z inicjatywy Urzędu Gminy w Płońsku 20 sierpnia zorganizowana została w Arcelinie inscenizacja, nawiązująca do wydarzeń z sierpnia 1920 roku i toczącej się wówczas bitwy polsko-bolszewickiej w pobliżu tej miejscowości. Relacja w najbliższym wydaniu TC.

fot. Roman Nadaj

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl