Jubileusz 90-lecia OSP w Przywilczu

18 września 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Przywilcza świętowała  90-lecie swojej działalności. Główne uroczystości odbyły się przed remizą, a  poprzedziła je  msza święta w kościele w Łysakowie, którą odprawił ksiądz Teofil Kapuściński. Prezes straży pożarnej w Przywilczu druh Piotr Gołębiewski przedstawił po krótce zebranym historię jednostki, wręczono pamiątkowe  medale oraz dyplomy dla zasłużonych strażaków. Uńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich z Przywilcza.

Fot. Amma Humięcka

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl