Podsumowanie Roku Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu

W dniach 29 i 30 listopada br. w Opinogórze podsumowano obchody Roku Norwida na Mazowszu.

Działania zrealizowane z tej okazji przedstawiła z-ca dyrektora Muzeum Romantyzmu Monika Salamon-Miłoboszowska. Zaprezentowano wydaną z tej okazji antologię „Klaskaniem mając obrzękłe prawice", odbył się koncert słowno-muzyczny „Fortepian Szopena" w wyk. Tercetu wokalnego: Barbara Smolińska, Stanisław Bronowski, Adam Rosiński (uczniowie LO nr 1 im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie).

W parku opinogórskim odsłonięto pomnik Cypriana Kamila Norwida autorstwa artysty Oleksandra Porozhniuka.

Drugiego dnia odbyła się sesja naukowa „Cyprian Kamil Norwid i jego czasy”. Otwarto wystawę „Krasiński-Norwid. Historia przyjaźni”, zebrani mogli obejrzeć monodram „Skowronek" Barbary Misiun, aktorki Teatru Dramatycznego w Płocku.

Fot. Michał Krzyżanowski/Muzeum Romantyzmu

 

 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl