Wyłącz smartofna i żyj!

Grupa młodzieży „W Rękach Młodych” z Rybna zainicjowała pomysł „Wyłącz smartfona i żyj!”. Celem akcji jest uzmysłowienie wszystkim niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, jak niebezpieczne i nieodpowiedzialne jest korzystanie z telefonu w czasie przechodzenia przez jezdnie.